< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: ביאליק בעל גוף: תשוקה, ציונות שירה (חמוטל צמיר) [אב"ג / באר שבע] 7.1.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9123003/

הנכם מוזמנים לערב השקה של הספר "ביאליק בעל גוף: תשוקה, ציונות, שירה", מאת חמוטל צמיר (הקיבוץ המאוחד). ינחה: פרופ' חיים וייס; ידברו: ד"ר לילך נתנאל, אוניברסיטת בר-אילן; ד"ר שועי רז, אוניברסיטת בן-גוריון; ד"ר שירה סתיו, אוניברסיטת בן-גוריון. אולם כנסים א', אוניברסיטת בן-גוריון, ביום שלישי, 7.1.2020, בשעה 18:00-16:00.

מפרסם ההודעה
חמוטל צמיר hamutal246@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת בן-גוריון, באר-שבע, אולם אורן (כנסים א')
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה