< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: חמש שנים לנאום הגרזנים [המכללה למינהל / ראשון לציון] 9.1.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9122921/

הזמנה לכנס חמש שנים לנאום הגרזנים

מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה בשיתוף המכללה האקדמית תל אביב-יפו מזמינים אתכן/ם להשתתף ברב שיח – חמש שנים לנאום הגרזנים שיתקיים ביום חמישי 9/1/2020 בשעה 15:30 בבית ספר למשפטים במכללה למינהל בראשון לציון, רחוב אלי ויזל 2, בנין א' קומה 1- במרכז לחדשנות.

האירוע יתקיים בין השעות 15:30-19:00

יש להירשם בקישור המצורף.

https://www.colman.ac.il/node/11485

מפרסם ההודעה
מור ענבל מנהלת אדמיניסטרטיבית מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה hethcenter@colman.ac.il
כתובת מלאה
המכללה למינהל ראשון לציון רחוב אלי ויזל 2, בית ספר למשפטים, בנין א' קומה 1- מרכז חדשנות
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה