< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סדנה: המחאות העממיות באזור – האם ההגמוניה האיראנית מתערערת? [נתניה] 19.12.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9121712/

מרכז ש. דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי במכללה האקדמית נתניה מתכבד להזמין אתכם

למפגש שולחן עגול בנושא

 

המחאות העממיות באזור – האם ההגמוניה האיראנית מתערערת?

יום חמישי, 19.12.2019

אולם הסנט, המכללה האקדמית נתניה

10:00-10:15 התכנסות

10:15-10:25 דברי פתיחה: תא"ל (מיל.) דר' אפרים סנה, יו"ר מרכז ש. דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי, המכללה האקדמית נתניה

10:25-12:00 פאנל משתתפים:

  • דר' ברק בוקס, חוקר בכיר, מכון אירופה, אוניברסיטת בר אילן
  • פרופ' (אמריטה) עפרה בנג'ו, מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה,

אוניברסיטת תל אביב

  • פרופ' (אמריטוס) אמציה ברעם, ראש המרכז לחקר עיראק, החוג ללימודי המזרח התיכון והאסלאם, אוניברסיטת חיפה
  • דר' דורון יצחקוב, מרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים, אוניברסיטת בר-אילן
  • דר' אדי כהן, מרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים, אוניברסיטת בר-אילן
  • דר' רז צימט, המכון למחקרי בטחון לאומי (INSS), אוניברסיטת תל אביב

12:00-12:30 שאלות, תשובות ודיון

מנחה: דר' בארי פיינשטיין, מרצה בכיר למשפט בינלאומי (בדימוס),

חבר ועדת ההיגוי, מרכז ש. דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי, המכללה האקדמית נתניה

 

אנא אשר/י השתתפותך במייל strategicdialogue@m.netanya.ac.il

מפרסם ההודעה
אלי פרידמן elief@m.netanya.ac.il
כתובת מלאה
המכללה האקדמית נתניה, רח' האוניברסיטה 1, נתניה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה