< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שריינו את התאריך // כנס: כנס ההמסרה (interpretation) הלאומי לאתרי מורשת וטבע השלישי [בית שמש] 26.2.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9121211/

כנס העוסק בתכנים ומבקרים באתרי מורשת, טבע, מוזיאונים גני חיות, גנים בוטניים – מיועד למנהלות, אוצרות, מעצבות, אדריכליות, חוקרות בתחום (וגם גברים). הכנס מאורגן ע"י הגופים הציבוריים המרכזיים שמנהלים אתרי מורשת וטבע בישראל – רשות הטבע והגנים, המועצה לשימור אתרים, קק"ל – ביחד עם גופים ציבוריים נוספים בישראל. המטרה של הכנס הקרוב לדון באתגרים של המסרה בשטח פתוח

מפרסם ההודעה
איל מטרני ממונה תחום קהל וקהילה, מחוז מרכז רשות הטבע והגנים e.mitrani@npa.org.il
כתובת מלאה
בית מורשת משטרת ישראל, אזור תעשייה מערבי, בית שמש
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה