< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סדנה: שיבושים - סדנת מחקר על תאטרון ופילוסופיה [אונ תל אביב] 11-12.12.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9120812/

Interventions/ Interruptions

שלום לכולם,

מוזמנות לסדנת המחקר Interventions/Interruptions (שיבושים) בנושאי תאטרון ופילוסופיה, שחלקה העיוני יתקיים ביום רביעי ה-11.12, בחדר 205 שבבניין טרובוביץ (משפטים). הסדנה משותפת למכון מינרבה להיסטוריה גרמנית, בית הספר למדעי התרבות באוניברסיטת תל אביב, המחלקה לגרמנית באוניברסיטת ייל והמרכז ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית. מצורפת הזמנה מפורטת ובה לוח הזמנים וסדר הדוברות. הסדנה תתקיים בשפה האנגלית.

הציבור מוזמן, נשמח לראותכן,

צוות המכון

מפרסם ההודעה
ירדן בן-צור y.benzur@gmail.com
כתובת מלאה
חדר 205, בניין טורבוביץ, אוניברסיטת תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה