< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: בין היסטוריה להסתר-יה: התפתחות הוראת ההיסטוריה בחינוך הממלכתי-דתי (רועי וינטרוב) [אונ תל אביב] 11.12.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9120703/

החוג להיסטוריה של עם ישראל מזמין אתכם להרצאה השלישית של הפורום להיסטוריה יהודית, פורום הדוקטורנטים של החוג.

הפורום מתכנס מדי שבועיים וכולל הרצאות של מרצים שעוסקים בהיסטוריה של עם ישראל ובנושאים מקיפים. נושא העל של הפורום השנה הוא היסטוריה, היסטוריוגרפיה, זהות, תרבות וזיכרון.

התכנסות וכיבוד קל: 14:00

הרצאה: 14:15 – 15:45

מפרסם ההודעה
רוני כהן ronicoh3@mail.tau.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בניין קרטר חדר 203
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה