< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סדרת מפגשים: סדנת מחקר בתיעוד בע"פ [ליאו בק / ירושלים] מפגש ראשון=19.12.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9120502/

במכון ליאו בק מתקיים פרויקט לתיעוד בעל-פה המתעד סיפורי חיים של ילידי אוסטריה. בעקבות פרויקט זה אנו עורכים זו השנה השנייה סדנה חודשית המתמודדת עם התאוריה והפרקטיקה של אמנות התיעוד בע"פ.

בסדנה זו המתקיימת בשיתוף עם האגודה הישראלית לתיעוד בע"פ והמדור לתיעוד בע"פ שבאוניברסיטה העברית, אנחנו מבקשים להעלות קשיים, מורכבויות, בעיות מתודיות, פרשנויות, פתרונות והצלחות הנוגעים לתחום התיעוד בע"פ. בכל מפגש יוצג מחקר המשלב תיעוד בע"פ על ידי הדוברת או הדובר וביחד נבחן שאלות שונות העולות מן המחקר ואשר רלוונטיות לתחום כולו.

המפגשים יתקיימו אחת לחודש בימי חמישי, בשעה 17:00, במכון ליאו בק, רח' בוסתנאי 33, ירושלים.

 

רשימת המפגשים:

19 בדצמבר (כ"א כסלו) – ד"ר נתן שיפריס, האוניברסיטה העברית בירושלים, 'עדויות בעל-פה כמקור העיקרי לחקר פרשת ילדי תימן'.

23 בינואר (כ"ו טבת) – שלומי קבלה, אוניברסיטת חיפה, 'ראיונות עם שורדי שואה כחלק ממחקר על חלקם במלחמת העצמאות: תרומתו של הריאיון למחקר'.

20 בפברואר (כ"ה שבט) – ד"ר הילה בהרד, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 'תיעוד בעל פה כמשלים הרצף של היסטוריה חברתית: המקרה של מעברות העולים'.

19 במרץ (כ"ג אדר) – תום פוגל, האוניברסיטה העברית בירושלים, 'יפרוס כנפיו לתימן: אתנוגרפיה משפחתית'.

23 באפריל (כ"ט ניסן) – ד"ר עינת ליבל-הס, המכללה האקדמית אשקלון ואוניברסיטת בר אילן, 'מבקשי פנייך: אפיון קהילה רפורמית דרך עיניי הפעילים בה'.

21 במאי (כ"ז אייר) – ליזה וסרמן-סלוצקי, האוניברסיטה העברית בירושלים, 'חינוך יהודי לילדים ולנוער בתנאי מחתרת בקרב מסורבי עלייה בברית המועצות בשנית ה-70-80. ראיונות עם דור ההורים'.

18 ביוני (כ"ו סיון) – פרופ' דליה עופר, האוניברסיטה העברית בירושלים, 'חקר המשפחה בגטאות מזרח אירופה והתיעוד בעל פה'.

19 בדצמבר (כ"א כסלו), בשעה 17:00– ד"ר נתן שיפריס, האוניברסיטה העברית בירושלים, 'עדויות בעל-פה כמקור העיקרי לחקר פרשת ילדי תימן'.

23 בינואר (כ"ו טבת), בשעה 17:00 – שלומי קבלה, אוניברסיטת חיפה, 'ראיונות עם שורדי שואה כחלק ממחקר על חלקם במלחמת העצמאות: תרומתו של הריאיון למחקר'.

20 בפברואר (כ"ה שבט), בשעה 17:00 – ד"ר הילה בהרד, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 'תיעוד בעל פה כמשלים הרצף של היסטוריה חברתית: המקרה של מעברות העולים'.

19 במרץ (כ"ג אדר), בשעה 17:00 – תום פוגל, האוניברסיטה העברית בירושלים, 'יפרוס כנפיו לתימן: אתנוגרפיה משפחתית'.

23 באפריל (כ"ט ניסן), בשעה 17:00 – ד"ר עינת ליבל-הס, המכללה האקדמית אשקלון ואוניברסיטת בר אילן, 'מבקשי פנייך: אפיון קהילה רפורמית דרך עיניי הפעילים בה'.

21 במאי (כ"ז אייר), בשעה 17:00 – ליזה וסרמן-סלוצקי, האוניברסיטה העברית בירושלים, 'חינוך יהודי לילדים ולנוער בתנאי מחתרת בקרב מסורבי עלייה בברית המועצות בשנית ה-70-80. ראיונות עם דור ההורים'.

18 ביוני (כ"ו סיון), בשעה 17:00 – פרופ' דליה עופר, האוניברסיטה העברית בירושלים, 'חקר המשפחה בגטאות מזרח אירופה והתיעוד בעל פה'.

מפרסם ההודעה
גלית רנד רכזת פעילויות, מכון ליאו בק ירושלים leobaeck@leobaeck.org 02-5633790
כתובת מלאה
מכון ליאו בק ירושלים, רחוב בוסתנאי 33 ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה