< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: באזור האפור - הקאפו היהודי במשפט (רבקה ברוט) [אונ תל אביב] 3.12.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9120301/

ערב לכבוד צאת ספרה החדש
של ד״ר רבקה ברוט
באזור האפור – הקאפו היהודי במשפט
הוצאת מכון ברג, אוניברסיטת תל אביב
הוצאת מכון בן-גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
הוצאת למדא עיון, האוניברסיטה הפתוחה, וזוכה פרס קרן גולדברג לשנת 2019 מטעמה

יום שלישי 3.12.19 בשעה 18:00
חדר כנסים ע”ש סוניה ואדוארד קוסוי (307)
אוניברסיטת תל אביב, בנין טרובוביץ

יו"ר: אסף לחובסקי
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

דוברים:

עמיחי רדזינר, הפקולטה למשפטים,
אוניברסיטת בר אילן

דפנה ברק-ארז, שופטת בית המשפט
העליון

עמוס גולדברג, החוג להיסטוריה של עם
ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית
בירושלים

חמדה גור-אריה, סגנית דקאן, ביה”ס
למשפטים, המרכז האקדמי פרס

תגובת המחברת: רבקה ברוט
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

מפרסם ההודעה
עידית פיס פריד cegla@tauex.tau.ac.il
כתובת מלאה
חדר כנסים ע”ש סוניה ואדוארד קוסוי (307) אוניברסיטת תל אביב, בנין טרובוביץ
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה