< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: הספרות הישראלית והפלסטינית בעת הגלובלית (כפיר כהן לוסטיג) [תל אביב] 19.12.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9112821/

הספרות הישראלית והפלסטינית בעת הגלובלית

שיחה עם צאת ספרו של כפיר כהן לוסטיג

Makers of Worlds, Readers of Signs: Israeli and Palestinian Literature of the Global Contemporary. Foreword by Fredric Jameson (Verso)

משתתפים: שמעון אדף, ראויה בורבארה, אסף גברון, איילת גונדר גושן, כפיר כהן לוסטיג

האם גם הספרות הישראלית והספרות הפלסטינית הן כיום ספרויות גלובליות? האם אפשר לחשוב על המשותף לספרות הישראלית ולספרות הפלסטינית שלא דרך מושגים תרבותיים או הומניסטיים? כיצד הקפיטליזם המאוחר מתנה את צורת הכתיבה הספרותית, ומה קרה למחשבה הפוליטית של הרומן בעקבות ההשפעה ההולכת וגוברת של הסדר הניאוליברלי על החברה הישראלית והפלסטינית? ולבסוף, האם ניתן לספר אחרת את ההיסטוריה של הספרות הישראלית, שלא דרך הנרטיב הליברלי או הפוסט-ציוני?

האירוע יתחיל בשעה 20:00

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
המגדלור, חנות לספרים ותרבות, רח' מקווה ישראל 18, תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה