< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: רמות מניעה של PTSD (איל פרוכטר) [אונ חיפה] 3.12.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9112628/

הרצאתו של ד"ר איל פרוכטר בנושא: רמות מניעה של PTSD, תעסוק בהבנת התסמונת הפוסט טראומטית בראי ההסטוריה, ותתמקד בכלי המניעה וההתערבות השונים- טרם החשיפה, מיד לאחריה ולאחר פיתוח התחלואה. בהרצאה, יציג איל את העקרונות שהתפתחו בתחום לאורך השנים, בין היתר על בסיס נסיונו בשירות הצבאי ובעשייה הפסיכיאטרית, וידגיש את השינויים שקורים בתחום המניעה והטיפול המוקדם בשנים האחרונות, חלקם בהובלת חוקרים שונים בארץ בשיתוף עם צה"ל

יום שלישי, 3.12.2019 בשעה 14:00 במרכז שבאוניברסיטת חיפה, חדר 1013 בנין המדרגה.

מפרסם ההודעה
מיכל בן גל bmichal@geo.haifa.ac.il Dr. Michal Ben Gal Research coordinator Minerva Center for the Rule of Law under Extreme Conditions minervaxtremelaw.haifa.ac.il
כתובת מלאה
מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום, אוניברסיטת חיפה, חדר 1013 בבנין המדרגה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה