< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סדרת אירועים // סדנת מפגשי חוקרים - נושאי הכלים - חוק, פרשנות והיסטוריה בעת החדשה [אונ תל אביב] מפגש ראשון: המאה ה-17=3.12.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9112613/

בסדרה בת ארבעה או חמישה מפגשים נבקש לבדוק את פשר התופעה הספרותית ארוכת השנים הקרויה ׳נושאי הכלים׳ – זו שנושאת על גבה, וגם מייצרת שוב ושוב בשינוי צורה את תרבות השולחן ערוך שמוצאה המאה השש עשרה, וכך היא עושה, במובנים רבים – עד לתקופת הזמן הנוכחית. נבקש להבין את היצירות השונות: את ההיסטוריה הספציפית שלהן, את אופקיהן הפרשניים, את יקום החוק שהן מתחזקות, כפי שהוא ניבט דרכן, ואת צורות המבע, הגמישות והרציפות, שהן מייצרות מולו, כמו גם את ההתכתבויות הפנימיות ביניהן. בעזרת כל אלה אנו מקווים להגיע להבנה טובה יותר של הסוגה הפרשנית הזו: של היסטוריית החוק שהיא נושאת בתוכה ושל הפנומנולוגיה הייחודית לה. הכוונה היא לפתיחה של היבטים ספציפיים בכל תקופת זמן שתוביל לדיון קבוצתי פתוח ללא הנחות מוצא. לשם כך אנו מזמינים אתכם ואתכן להשתתף באופן פעיל, לתרום ולהיתרם. כל מפגש יתמקד במאת שנים עוקבת. המפגש הראשון יעסוק במאה השבע עשרה.

תכנית הכנס:

 

17:15-16:00

פתיחה והיכרות.

הרצאה ודיון: נעם סמט, 'לפקוח עיניים עוורות': ספר 'מאירת עיניים' וראשיתו של מפעל נושאי

הכלים.

 

18:30-17:30

הרצאה ודיון: אליעזר ברודט, בין איזמיר לקאליש: 'כנסת הגדולה' בספרייתו של ה'מגן אברהם'.

 

20:15-18:45

הרצאה: חיים ברקוביץ': פירוש 'מקור חיים' לרב יאיר חיים בכרך מוורמס.

תגובה ודיון: גדי אלגזי, הרהורים על תופעת נושאי הכלים מנקודת המבט של ההיסטוריה

האירופית

מפרסם ההודעה
דור סער מן dorsaar@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בניין קרטר, חדר 202
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה