< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: סלט פירות אנתרופולוגי - יום עיון לרגל פרישתה לגמלאות של ד"ר אורית אבוהב [בית ברל / כפר סבא] 5.12.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9112612/

התכנסות וכיבוד
10:00 – 10:30 ברכות | יו”ר – פרופ’ נורית בוכוויץ, דקאן הפקולטה, המכללה האקדמית בית ברל
פרופ’ עמוס הופמן – סגן הנשיאה לעניינים אקדמיים, המכללה האקדמית בית ברל
פרופ’ (אמריטוס) הרוי גולדברג, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית

10:30 – 12:30 מושב ראשון | יו”ר – ד”ר סיגל בן-רפאל גלנטי, המכללה האקדמית בית ברל\פרופ’ חגית מסר ירון, אוניברסיטת תל אביב
נשים באקדמיה – בין רצפה דביקה לתקרת זכוכית
ד”ר אסף לב, המרכז הבינתחומי הרצליה והקרייה האקדמית אונו
פרופ’ אסתר הרצוג, המכללה האקדמית צפת ומכללת לוינסקי לחינוך
פחד מוות מפני הזיקנה: גילנות במכוני כושר בישראל
ד”ר חן ברם, מכללת הדסה ומכון טרומן באוניברסיטה העברית
בין הפטיש לסדן? על הפרקטיקה של אנתרופולוגיה מעורבת
ד”ר בועז לב טוב, המכללה האקדמית בית ברל
נפגשים בחופים: יהודים ופלסטינים בחופי הרחצה במחצית הראשונה של המאה ה 20-

12:30 – 13:30 הפסקת צהרים

13:30 – 15:00 מושב שני | יו”ר – ד”ר אלון לבקוביץ, ראש החוג למדעי החברה, המכללה האקדמית בית ברל
פרופ’ תמר אלאור, האוניברסיטה העברית
ארכיאולוגיה ואנתרופולוגיה: ממשקים חדשים/ישנים
ד”ר מאיה מלצר גבע, מכללת כנרת
חטיפת כלות – אֲחֵרוּת, דימוי וייצוג של יהודי גיאורגיה בחברה הישראלית
פרופ’ קוסאי חאג’ יחיא, ראש המכון האקדמי הערבי לחינוך, המכללה האקדמית בית ברל
סטודנטים ערבים מישראל שלומדים ברשות הפלסטינית: אתגרים ומבט לעתיד

15:00 – 15:15 הפסקת קפה

15:15 – 15:45 קרובה אצל אחרים – מבט אישי על האנתרופולוגיה הישראלית | ד”ר אורית אבוהב

Message publisher
ריקי זגורי מנהלת שיווק הפקולטה לחברה ולתרבות המכללה האקדמית בית ברל טלפקס: 09-7476353 rikiz@beitberl.ac.il
Full address
המכללה האקדמית בית ברל, כפר סבא. אודיטריום חרוב 801/102
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added