< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: דמוקרטיה, אזרחות והאוניברסיטה לאור הגותו של ח"י רות [העברית / ירושלים] 27-28.11.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9112226/

הקרן ע"ש חיים יהודה רות והמחלקה למדע המדינה שמחים להזמינכם

לכנס בנושא: "דמוקרטיה, אזרחות והאוניברסיטה לאור הגותו של ח"י רות"

 

ימים רביעי וחמישי 27-28 בנובמבר 2019

האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים

בית מאירסדורף, קומה 4 – אולם 405

 

יום רביעי, 27.11.19

התכנסות: 9:15 – 9:45

 

דברי ברכה: 9:45 – 10:15

ראש החוג לפילוסופיה, פרופ' דני אטאס

ראש המחלקה למדע המדינה, פרופ' דן אבנון

נציג משפחת רות, מר גבריאל רות

מארגן הכנס, ד"ר בנימין שוורץ (האוניברסיטה העברית; פורום קהלת)

 

הפסקה קצרה: 10:15 – 10:30

 

מושב פתיחה: 12:00 – 10:30

יו"ר: פרופ' דן אבנון (האוניברסיטה העברית)

הרצאת פתיחה: פרופ' דוד הד (האוניברסיטה העברית): "החזון האוטופי של מדינה ליברלית על פי רות"

דברי תגובה: ד"ר ניקול הוכנר (האוניברסיטה העברית)

 

ארוחה חגיגית לדוברים וליושבי ראש: 12:00 – 13:30 (קומה 2)

 

מושב שני: 13:30 – 15:00: ח"י רות וההקשר ההיסטורי של האוניברסיטה העברית הצעירה

יו"ר: פרופ' יעקב גולומב (האוניברסיטה העברית)

עדי לבני (האוניברסיטה העברית): "ציונות רוחנית בפרקסיס: מחזון מזרח אירופי לאוניברסיטה במזרח התיכון".

עמית לוי (האוניברסיטה העברית): "מזרחנות אוטונומית או מזרחנות ממלכתית? האוניברסיטה העברית והמכון למדעי המזרח בתקופת המנדט ובעשור הראשון למדינת ישראל".

ד"ר אסף זלצר (אוניברסיטת חיפה): "פרופ' חיים יהודה רות ופעילותה של הוצאת הספרים שעל יד האוניברסיטה (1929- 1949)".

 

הפסקה: 15:00 – 15:30

 

מושב שלישי: 15:30 – 17:00. אזרחות ודמוקרטיה בהגותו של ח"י רות

יו"ר: פרופ' אבינועם רוזנק (האוניברסיטה העברית; מכון ון ליר)

ד"ר עובדיה א. כהן (עיריית תל אביב-יפו): "ה'זכות לַהֲגוֹת': אתיקה אזרחית במחשבתו של חיים יהודה רות".

ד"ר שאול שארף (המרכז האקדמי פרס): "למה דמוקרטיה – בשבח הכרעת הרוב".

אדוארד ברודסקי (תיכון רוגוזין קרית אתא): "חינוך נכון לאזרחות במשנתו של ח"י רות לנוכח תכנית הלימודים באזרחות כיום".

 

סוף יום

 

יום חמישי, 28.11.19

התכנסות – 10:15

 

מושב רביעי: 10:30 – 12:00: אתיקה, תרבות ופוליטיקה ביהדות ותרומתו של ח"י רות

יו"ר: פרופ' בנימין פולק (האוניברסיטה העברית)

הרב פרופ' יהוידע עמיר (היברו יוניון קולג' – ירושלים): "בעקבות חיים יהודה רות ומעבר לו: עיון פילוסופי-היסטורי במשמעה של פילוסופיה יהודית ישראלית".

פרופ' חנה כשר (אוניברסיטת בר-אילן): "'אין למדוד את היהדות בקנה-מידה של היהודים' – חיים יהודה רות על מוסריות יהודית".

פרופ' רון מרגולין (אוניברסיטת תל אביב; מכון שלום הרטמן): "יהדות כתרבות הומניסטית: דיון בתפיסתו של ח"י רות".

 

ארוחת צהריים לדוברים וליושבי ראש: 12:00 – 13:30 (חדר אוכל סגל, קומה 2)

 

מושב חמישי: 13:30 – 15:00. סוגיות פוליטיות מנקודות מבט יהודית ובריטית ותרומתו של ח"י רות

יו"ר: ד"ר ג'ולי קופר (אוניברסיטת תל אביב)

פרופ' זאב הרוי (האוניברסיטה העברית): "רות על דינא דמלכותא".

הרב ד"ר יונה דוד קציו (היברו יוניון קולג' – סינסינטי): "זמן ועת לדמוקרטיה: מדינה יהודית מוכרחת להיות מדינה דמוקרטית".

ד"ר שוקי בלס (פורום קהלת): "מעמדה של ישראל בבריטניה בעקבות מלחמת ששת הימים – בין הדת היהודית למדינה היהודית במבט חיצוני".

 

הפסקה: 15:00 – 15:30

 

מושב שישי: 15:30 – 16:30. על תפקידה של האוניברסיטה

יו"ר: פרופ' רחל אליאור (האוניברסיטה העברית)

פרופ' מנחם מאוטנר (אוניברסיטת תל אביב): "דעת, 'בילדונג' (עיצוב עצמי), ידע: על האידיאלים של האוניברסיטה".

ד"ר איל חוברס (אוניברסיטת תל אביב): "השבר בין הפוליטי למוסרי: האוניברסיטה העברית בתחילת דרכה (1925-48)".

 

דברי סיכום – 16:30

ד"ר בנימין שוורץ

מפרסם ההודעה
בנימין שוורץ benjamin1789@gmail.com
כתובת מלאה
האוניברסיטה העברית, הר הצופים, בית מאירסדורף, קומה 4, אולם 405
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה