< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: ווייצאק: סיפורם של חלוצים במחשוב אלקטרוני ברחובות (1945-1963) (ליאו קורי) [אונ תל אביב] 27.11.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9112224/

החוג להיסטוריה של עם ישראל מזמין אתכם להרצאת הפתיחה של הפורום להיסטוריה יהודית, פורום הדוקטורנטים של החוג.

הפורום מתכנס מדי שבועיים וכולל הרצאות של מרצים שעוסקים בהיסטוריה של עם ישראל ובנושאים מקיפים. נושא העל של הפורום השנה הוא היסטוריה, היסטוריוגרפיה, זהות, תרבות וזיכרון.

התכנסות וכיבוד קל: 11:45

הרצאה: 12:00 – 13:30

מפרסם ההודעה
רוני כהן ronicoh3@mail.tau.ac.il
כתובת מלאה
בית הספר למדעי היהדות והארכיאולוגיה, החוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל אביב, בנין קרטר, חדר 203
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה