< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: ובחקתיהם לא תלכו - נתיבות בחקר האורתודוקסיה (יוסף שלמון) [מרכז שז"ר / ירושלים] 26.11.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9111817/

ערב עיון לכבוד ספרו של פרופסור יוסף שלמון

ובחקתיהם לא תלכו- נתיבות בחקר האורתודוקסיה.

יום שלישי, 26 בנובמבר 2019, כ"ח בחשוון תש"ף

במרכז זלמן שזר, רחוב ביתר 2, תלפיות, ירושלים.

 

קבלת פנים: 18:30

הרצאות: 19:00-21:00

 

האירוע פתוח לקהל הרחב.

 

יו"ר: פרופ' עמנואל אטקס

פרופ' אדם פרזיגר: האורתודוקסיה וההקשר הגיאגרפי בין אירופה לארה"ב

ד"ר איריס בראון: מיהו ציוני? אישים חרדיים תומכי יישוב הארץ ממניעים לאומיים

פרופ' דב שוורץ: יוסף שלמן כחוקר הציונות הדתית

פרופ' יוסף שלמון: דברים

https://www.shazar.org.il/default.aspx

מפרסם ההודעה
פאר בריס- ברנע רכזת חינוך ואירועים מרכז זלמן שזר peer@shazar.org.il טלפון במשרד: 025650444
כתובת מלאה
מרכז זלמן שזר, רחוב ביתר 2, ירושלים, קומה שניה.
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה