< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: הכנס השנתי השמיני של האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית [בר אילן / רמת גן 15.12.19] דדליין להרשמה=30.11.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9111716/

המחלקה לכלכלה באוניברסיטת בר אילן מארחת את

הכנס השנתי השמיני של האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית

בתמיכת הפורום למדיניות כלכלית ע”ש פנחס ספיר מיסודו של סם רוטברג, המחלקה לכלכלה, וקרן שניצר

יום א’, 15 בדצמבר 2019, י”ז בכסלו תש”ף

בניין כלכלה ומנהל עסקים (504) אולם 10

09:30-09:00    התכנסות

09:45-09:30     דברי פתיחה

גיל אפשטיין, דיקן הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת בר אילן.

אייל בהרד, ראש המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בר אילן.

נתן זוסמן, נשיא האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית, והמחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית.

11:05-09:45    מושב א: כלכלה וניהול

יושבת ראש: אורלי מירון, החוג המשולב למדעי החברה, אוניברסיטת בר אילן.

נמרוד הגלעדי, המכללה לפיקוד ולמטה, צה”ל: ניסיון למודרניזציה של הכפר הערבי: ענף הזית בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי (1948-1918).

אדם חפץ, החוג לתולדות ישראל, אוניברסיטת חיפה: ריבונות סמלית: בנק אנגלו פלשתינה (אפ”ק) ועיצוב המערכת המוניטרית בארץ ישראל תחת שלטון המנדט הבריטי.

ישראל טיר, המחלקה להיסטוריה כללית, אוניברסיטת בר אילן: חידושיו החשבונאיים של מתיאוס שוורץ – חשב הפירמה הגרמנית פוּגֶר, הגדולה בתבל במאה ה-16.

11:20-11:05    הפסקת קפה

12:20-11:20     מושב ב: הרצאה מרכזית

יושב ראש: יואל מוקיר, המחלקות לכלכלה והיסטוריה, אוניברסיטת Northwestern, וביה”ס לכלכלה באוניברסיטת תל אביב.

רן אברמיצקי, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת Stanford: הגירה והחלום האמריקאי במאתיים השנים האחרונות.

13:20-12:20     ארוחת צהרים

13:35-13:20     אסיפת חברים

14:30-13:35     מושב ג: כלכלה, חברה ומשפט

יושב ראש: משה חזן, בית הספר לכלכלה, אוניברסיטת תל אביב.

Maya Shatzmiller, Department of History, University of Western Ontario: The Economics of Females’ Property Rights in The Islamic Middle East, 700-1500: The Jewish Connection.

ינאי שנן, בית הספר לכלכלה, אוניברסיטת תל אביב: ילודה ומגבלות על עבודת ילדים בתחילת המאה העשרים.

14:45-14:30     הפסקת קפה

16:05-14:45     מושב ד: תנודות לאורך זמן

יושב ראש: דוד שפס, המחלקה ללימודים קלאסיים, אוניברסיטת בר אילן.

דניאל פוקס, המחלקה ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת בר אילן: עלייתו וירידתו של ענף הגפן המסחרי בנגב בתקופה הביזנטית-איסלאמית: שחזור כלכלי מנתונים בוטאניים-ארכיאולוגיים וקרמיים.

יונה סכלקנס, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית: מגמות בשכר הריאלי באנגליה: העדות הדמוגרפית, 1837-1580.

רפאל פרנק, המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית (עם גרדה אסמוס): נוכחות המדינה והתפתחות כלכלית מקומית: אוּרַאל לאחר מרד פוגצ’וב במאה ה-18.

16:20-16:05    הפסקת קפה

17:20-16:20     מושב ה: פאנל: היסטוריה של הליברליזציה של המשק הישראלי

אבי בן בסט, המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית.

אורי כץ, פורום קהלת לכלכלה.

אריה קרמפף, בית הספר לממשל וחברה, המכללה האקדמית של תל אביב – יפו.

הרשמה (חינם) עד 30.11.19 https://sites.google.com/site/nhaisrael/conferences/https-sites-google-com-site-nhaisrael-conferences-2019/signup

אתר האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית: http://eha-israel.org

קישור לפרטי הכנס באתר המחלקה המארחת: https://econ.biu.ac.il/en/node/132

Message publisher
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added