< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: קולות רבים בסיפורת של שולמית הראבן (יעל בלבן) [בית ברל / כפר סבא] 27.11.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9111312/


המכללה האקדמית לחינוך בית ברל – הפקולטה לחברה ותרבות
הנכם מוזמנים לארוע לרגל הוצאת הספר
קולות רבים בסיפורת של שולמית הראבן, מאת יעל בלבן

מנחה: ד"ר טל הולץ, החוג לספרות עברית וכללית, בית ברל
ברכות: ד"ר עינת ברעם-אשל, ראשת החוג לספרות עברית וכללית, בית ברל
ד"ר תמי יאיר, ראשת החוג ללשון וספרות עברית, המכון האקדמי הערבי, בית ברל

דוברים: הסופרת גַיִל הראבן
ד"ר אמיר בנבג'י, המחלקה לספרות עברית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' משה צוקרמן, מכון כהן, אוניברסיטת תל אביב
תודות: ד"ר יעל בלבן, בית ברל

יום רביעי, כ"ט בחשון תש"ף, 27.11.19, בשעה 18:00
באודיטוריום אורן, מכללת בית ברל

הכניסה חופשית

מכירת ספרים במקום בחסות הוצאת מאגנס
כיבוד קל יוגש לפני האירוע

מפרסם ההודעה
יעל בלבן ybalaban@post.bgu.ac.il
כתובת מלאה
המכללה האקדמית בית ברל, אודיטוריום אורן, בניין 102
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה