< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סדנה: פרישות וסגפנות בדתות האברהמיות בימי הביניים [באר שבע וזכרון יעקב] 18-20.11.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9110605/

Ascetic Trends in the Abrahamic Religions in the 13th Century

הסדנה עוסקת בתופעות של פרישות וסגפנות שהופיעו באותו פרק זמן, של סביבות המאה השלוש-עשרה, בחוגים דתיים שונים במרחבים התרבותיים של שלוש הדתות המונותיאסטיות – יהדות, נצרות ואיסלם. בחוגים יהודיים יידונו תופעות של פרישות וסגפנות בהקשרים קבליים, חסידיים ופילוסופיים, ובאזורים שונים – בספרד, בפרובנס, בצפון אפריקה ובאשכנז. בחוגים איסלמיים יידונו נטיות סגפניות בסביבה הסופית והאיסמעאילית, ובנצרות – בחוגים פרנציסקנים ועוד. במהלך ימי הדיונים יינתן דגש על יחסי גומלין בין הדתות השונות בהקשר זה, כפי שהדבר בא לידי ביטוי, למשל, בזרם היהודי-סופי במצרים. הפרישות והסגפנות תעמוד לדיון בהקשרים שונים כמו, פרקטיקה, חברה, פרשנות כתבי הקודש ועוד. במהלך הסדנה נצא לסיור במנזרים באזור בית שמש (ההשתתפות בסיור מותנית בהרשמה מראש).

https://in.bgu.ac.il/pages/events/Ascetic-Trends.aspx

מפרסם ההודעה
עודד ישראלי odedi@bgu.ac.il
כתובת מלאה
אולם רותם, בית הסטודנט, קמפוס האוניברסיטה בבאר שבע / בית דניאל, זכרון יעקב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה