< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: יוסף פרל והמודרניות היהודית: מאתים שנה להופעת הספר מגלה טמירין [האקדמיה למדעים / ירושלים] 28.11.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9110305/

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מתכבדת להזמין את הציבור ליום עיון

יוסף פרל והמודרניות היהודית: מאתיים שנה להופעת הספר מגלה טמירין

ביום חמישי, ל' במרחשוון תש"ף

28 בנובמבר 2019, בשעה 13:00

בבית האקדמיה, כיכר אלברט איינשטיין, רחוב ז׳בוטינסקי 43, ירושלים

מושב ראשון 15:00-13:00

יושב ראש פרופ׳ יוסף קפלן, חבר האקדמיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ׳ ישראל ברטל, חבר האקדמיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, מ״כבלים״ ל״חבלים״ ההשכלה נולדה בסימן האימפריה

פרופ׳ שמואל פיינר, אוניברסיטת בר אילן, נבוכי הזמן: רנ״ק והמִפנה השמרני בתנועת ההשכלה בראשית המאה הי״ט

פרופ׳ יהוידע עמיר, היברו יוניון קולג׳, יוסף פרל ונחמן קרוכמל הידידות והשותפות

ד״ר טל קוגמן, אוניברסיטת תל אביב, בית הספר של יוסף פרל בטרנופול – פיתוח דגם חדש של חינוך יהודי מודרני בגליציה

מושב שני 17:30-15:30

יושב ראש פרופ' אבנר הולצמן, חבר האקדמיה, אוניברסיטת תל אביב

ד״ר אוריאל גלמן, אוניברסיטת בר אילן, ״ומעת ממשלת אדונינו הקיסר ברחו להם השדים״ משכילים, חסידים ומאגיה

פרופ׳ טובה כהן, אוניברסיטת בר אילן, להבין את ה״קלאפטע״ הגליצאית? תשובה ספרותית של שרה פייגה מיינקין ל״מגלה טמירין״

ד״ר סבטלנה נטקוביץ, אוניברסיטת חיפה, מוטיב ״הרואה ואינו נראה״ ופנטזיית הפיקוח אצל יוסף פרל

ד״ר עופר דינס, האוניברסיטה העברית בירושלים, ״עשו במדינתנו איזה מעשה קרימינאל״ המחשבה המשפטית של יוסף פרל

מושב שלישי 19:30-18:00

יושבת ראש פרופ' נילי כהן, נשיאת האקדמיה

פרופ׳ יונתן מאיר, חבר האקדמיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, גנזי יוסף פרל ומחקר הספרות היהודית

פרופ׳ דן מירון, האוניברסיטה העברית בירושלים, בוחן צדיק ובעיית הזהות הז׳אנרית של סיפורי פרל

הרשמה בכתובת https://perl2019.forms-wizard.co.il

מפרסם ההודעה
זיוה דקל ziva@academy.ac.il
כתובת מלאה
האקדמיה הישראלית הלאומית למדעים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה