< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: פרנסתם של ישראל. יהודים בכלכלת אירופה 500 – 1100 (מיכאל טוך) [העברית / ירושלים] 11.11.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9110203/

החוג להיסטוריה וקבוצת המחקר אל מעבר לאליטה: חיי יום יום יהודיים באירופה בימי הביניים באוניברסיטה העברית בירושלים יחד עם מרכז זלמן שזר שמחים להזמין אתכן לערב לכבוד צאת הספר של פרופ׳ מיכאל טוך "פרנסתם של ישראל. יהודים בכלכלת אירופה 500 – 1100", בהוצאת מרכז זלמן שזר, ירושלים 2019.

במהלך הערב יהיו ארבע הרצאות של‎ גב' נורית דרמר (האוניברסיטה העברית), ד"ר דברה קפלן (אוניברסיטת בר-אילן), פרופ' ישראל יובל (האוניברסיטה העברית בירושלים) ופרופ' מיכאל טוך (האוניברסיטה העברית בירושלים).

הספר מבקש להבין את היסודות הכלכליים לחיי היהודים בחלקים השונים של אירופה בשלהי העת העתיקה ובימי הביניים המוקדמים, תוך עיון מחודש בכלל המקורות הקיימים, בעברית ובכל השפות האחרות. כמו כן מנהל הספר דיאלוג ביקורתי עם המסורת ההיסטוריוגרפית אשר יצרה תמונה של תפקיד ומשקל יוצא מן הכלל שיוחסו ליהודים בכלכלה.

האירוע יתחיל ב-16:30

מפרסם ההודעה
מיכאל טוך michael.toch@mail.huji.ac.il
כתובת מלאה
האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים, בנין מנדל למדעי היהדות, חדר 2001
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה