< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: 25 שנה לחוזה השלום בין ישראל לירדן [האקדמית גליל מערבי / עכו] 7.11.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9103103/

10:15-09:45 – קבלת פנים
10:25-10:15 – ברכות:
פרופ’ נסים בן-דוד, נשיא האקדמית גליל מערבי
ד”ר רונן יצחק, ראש החטיבה ללימודי המזרח התיכון, האקדמית גליל מערבי
גב’ לירון זסלנסקי, מנהלת מחלקת ירדן באגף המזרח התיכון ותהליך השלום, משרד החוץ
10:30-10:25 – חוזה השלום בתמונות
11:45-10:30 – מושב ראשון: היסטוריה ופוליטיקה ביחסי ישראל-ירדן
יו”ר: ד”ר משה אלעד, האקדמית גליל מערבי
ד”ר רונן יצחק, האקדמית גליל מערבי, מגעים ראשוניים: היווצרות היחסים ההיסטוריים בין ישראל לירדן
פרופ’ מיכאל לסקר, האקדמית גליל מערבי, משולש על הירדן: ישראל והפלסטינים בעיני ירדן – ניתוח מסמך היסטורי אמריקאי
ד”ר איריס פרוכטר-רונן, האקדמית גליל מערבי, האופציה הירדנית והמולדת החלופית: גלגולו של רעיון שטרם נגוז
12:00-11:45 – הפסקה
13:30-12:00 – מושב שני: קשיים ולבטים במימוש חוזה השלום
יו”ר: ד”ר נוהאד עלי, האקדמית גליל מערבי
פרופ’ יצחק רייטר, המכללה האקדמית אשקלון, ירדן ואלחרם אלשריף/הר הבית
ד”ר עודד ערן, לשעבר שגריר ישראל בירדן, המכון למחקרי ביטחון לאומי, הפוטנציאל הלא ממומש ביחסים הבילטרליים בנושאי מים, אנרגיה ותחבורה
מר יעקב רוזן, לשעבר שגריר ישראל בירדן, יועץ למיפוי דמוגרפי, הדמוגרפיה הירדנית מאז חתימת הסכם השלום
14:30-13:30 – הפסקה
15:30-14:30 – מושב שלישי: ירדן וישראל במרחב הערבי
יו”ר: ד”ר דוד גוברין, לשעבר שגריר ישראל במצרים, משרד החוץ
מר חיים רגב, סמנכ”ל מזרח תיכון ותהליך שלום, משרד החוץ, נורמליזציה במרחב הערבי
מר יצחק גל, מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון, אוניברסיטת תל-אביב ומכון מתווים, קשרים כלכלים בין ישראל והמרחב הערבי
15:45-15:30 – הפסקה
16:30-15:45 – הרצאת סיכום: מר אמיר ויסבורד, שגריר ישראל בירדן

Message publisher
רונן יצחק roneni14@walla.co.il
Full address
ביה"ס לניהול ע"ש סר הארי סולומון, אודיטוריום 727, המכללה האקדמית גליל מערבי, עכו
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added