< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: ״בלבב ימים״: עגנון, החוק הבינלאומי וספרות העולם (שי גינזבורג) [ון ליר / ירושלים] 24.11.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9102821/

״בלבב ימים״: עגנון, החוק הבינלאומי וספרות העולם

מרצה: פרופ' שי גינזבורג

בשנת 1934 פרסם ש"י עגנון את סיפורו ״בלבב ימים״, שעליו עבד כמעט מרגע שהגיע בשנית לארץ ישראל, עשור קודם לכן. המבקרים ראו בסיפור מעין אגדה או אפוס בזעיר אנפין, הממחיז את אתוס העלייה ואת געגועיו של עם ישראל לארץ ישראל. אולם קריאה ״אגדית״ כזו מחמיצה את לוז המהלך של עגנון, הבוחן בדקדקנות שאלות של חוק וספרות – לכאורה שני תחומים נבדלים לחלוטין זה מזה – ואת הקשר ביניהם. אכן, במרכז הסיפור ניצבת שאלת ישראל והעולם, שאלה חוקית וספרותית כאחת: מעמדה של ארץ ישראל מול אירופה, מעמדה של הספרות העברית מול הספרות האירופית. בהרצאה אבקש לעקוב אחר הדיון הספרותי-משפטי של עגנון ואבחן כיצד דיון זה מעצב את תפיסתו כסופר בעולם בו הוא פועל .

האירוע יתחיל בשעה 18:00

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה