< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: מנהיגּות ומנהיגים/וֹת בתולדות מדינת ישראל: סוגיות ופרשיות לכבוד פרופ' יחיעם ויץ לרגל פרישתו לגמלאות [אונ חיפה] 19.11.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9102621/

 

יום עיון אוניברסיטת חיפה – מנהיגוּת ומנהיגים/וֹת בתולדות מדינת ישראל: סוגיות ופרשיות לכבוד פרופ' יחיעם ויץ לרגל פרישתו לגמלאות

וועדה אקדמית: פרופ' אמיר גולדשטין, ד"ר אופירה גראוויס קובלסקי , ד"ר נורית שטובר-זיסו

09.30 – 10:00 התכנסות 10:00 – 10:30 ברכות

פרופ' גור אלרואי, דיקן הפקולטה למדעי הרוח, ד"ר נורית שטובר-זיסו, ראש החוג ללימודי ישראל, ד"ר אברהם בן מאיר בשם תלמידיו של פרופ' יחיעם ויץ

10:30 – 11:00 הרצאת פתיחה "מדינה בכל מחיר- סיפורו של דוד בן גוריון״ – ד"ר תום שגב

11:00 – 11:15 הפסקה

11:15 – 12:45 מנהיגים ומנהיגות בתנועת העבודה – יו"ר: ד"ר משה נאור

פעילותו של לוי אשכול בהנהגת הסתדרות פועלי יהודה בשנים 1916 – 1918 ד"ר ארנון למפרום, ארכיון המדינה

נשות מפא"י: חברות הכנסת מתמודדות על מקומן בהנהגה ד"ר לאה קלצ'קו, אוניברסיטת בר אילן

האם מדיניותה של גולדה מאיר הייתה הצעד הראשון בדרך להסכמי השלום בין ישראל למצרים? ד"ר חגי צורף, ארכיון המדינה

יצחק רבין: סולל הדרך לשלום עם מצרים והסכמים עם הפלסטינים – ד"ר לואיז פישר, ארכיון המדינה

12:45 – 14:00 הפסקת צהרים

14.00 – 15:30 מנהיגות ומנהיגים במפלגות הימין הציוני – יו"ר: פרופ' ארנון גולן, אוניברסיטת חיפה

תפיסת ההתנחלות של מנחם בגין עד 1977 – המקרה של שכם – פרופ' אמיר גולדשטין, המכללה האקדמית תל חי

כסלע אפור- דרכו של יצחק שמיר לפסגה הפוליטית – מר גיל ליטמן , אוניברסיטת חיפה

מנהיגוּת נשית בתולדות מפלגות הימין – ד"ר אופירה גראוויס קובלסקי , המכללה האקדמית צפת

15:30 – 15:45 הפסקה

15:45 – 17:00 שיחה על מנהיגוּת ומנהיגים בתולדות הציונות ומדינת ישראל

פרופ' רפי מן, אוניברסיטת אריאל

פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ, אוניברסיטת בר אילן

פרופ' יואב גלבר, אוניברסיטת חיפה

פרופ' אביבה חלמיש, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' אריה נאור, המכללה האקדמית הדסה

 

דברי סכום ליום העיון

פרופ' יחיעם ויץ

מפרסם ההודעה
אמיר גולדשטיין amirgold@telhai.ac.il
כתובת מלאה
מצפור אביבה וסמי עופר, קומה 30 מגדל אשכול, אוניברסיטת חיפה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה