< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // יום עיון: "בין ישראל לעמים" - יום עיון לכבוד ישראל יעקב יובל [העברית / ירושלים] 23-24.9.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9091312/

בין ישראל לעמים – יום עיון לכבוד פרופ' ישראל יובל
23-24 בספטמבר, 2019
כג¬¬-כד אלול תשע"ט
אולם ברברה מנדל, בניין מנדל


יום 1| 23 בספטמבר 2019
כג אלול תשע"ט
18:30-18:00: התכנסות וקבלת פנים
18:30–20:00: יו"ר: עמנואל אטקס
הסופר א.ב. יהושע, המרחב שבין הספרות להיסטוריה
מגיבה: גלית חזן-רוקם

יום 2 | 24 בספטמבר 2019
10:30 התכנסות
11:30-11:00 מושב פתיחה: ברכות
יו"ר: גילי דרורי, מנהלת פורום אירופה, האוניברסיטה העברית
פרופ' אשר כהן, נשיא האוניברסיטה העברית | מר מורטון מנדל |His Excellency the Ambassador of Austria, Mr. Martin Weiss | פרופ' אלישבע באומגרטן, סגנית דיקן למחקר, הפקולטה למדעי הרוח | פרופ' אלי לדרהנדלר, ראש החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
11:30 – 11:45 הפסקה
11:30 – 13:30 | מושב שני: שני גויים בבטנך
יו"ר: עודד עיר שי
אורה לימור, מקום של אש
ג'רמי כהן, הרהורים על גזירות תתנ"ו: בין תודעה היסטורית לתודעה היסטוריוגרפית
מיכאל טוך, בחזרה לגרמניה
אווה הוורקאמף, What to Expect from Medieval Accounts of History?
רם בן שלום, למי חובר התנ"ך של רבי משה ארג'יל (תנ"ך אלבה, 1431)?
13:30– 14:15 הפסקת צהריים
14:15–16:30 | מושב שלישי: חכמים בדורם
יו"ר: יוסף קפלן
אברהם גרוסמן, חלקו של רש"י בפולמוס היהודי-הנוצרי
מנחם בן-ששון, עוד חכמים בדורם: בין משפחות המנהיגות של יהודי גרמניה לאלו של יהודי ארצות האסלאם בשלהי ימי הביניים
רחל פירסט, זוגיות במצוקה: התמודדותם של חכמי אשכנז עם סכסוכי נישואין
אלחנן ריינר, בין אמונה לכפירה, ועל דרכי הפירוש וכתיבתו: על החיבור 'עשר שאלות' לר' אליעזר איילנבורג
16:30 – 17:00 אתנחתא מוסיקלית – רביעיית כרמל
17:00 – 17:15 הפסקת קפה
17:15– 19:00 מושב רביעי: הפוסחים על שתי סעיפים: בין האקדמיה לבין החברה
יו"ר: סטיב פסברג
שלמה נאה, פיל שבלע כפיפה מצרית: מגדל השן של האקדמיה התלמודית
אלפרד הוורקאמף,Consilium et auxilium of Israel Yuval for the Trier Center of Jewish History
שושנה השל, Is the Text a Metaphor for the Fence?
עבדאללה חמדאן, Good Neighbors
ב"ז קדר, בין האקדמיה לחברה – כמה מחשבות אישיות
19:00– 19:45 קבלת פנים
19:45– 21:15 ערב הוקרה
יו"ר: ירחמיאל כהן
חוה טורניאנסקי, אהובה ליברלס, אשר יובל, אנט הוכשטיין, שלומית יובל-גרינברג, איילת רונד
דברים: ישראל יובל

https://mandelschool.huji.ac.il/event/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9D?delta=0

 

מפרסם ההודעה
מזכירות בית ספר מנדל האוניברסיטה העברית ירושלים msas@huji.ac.il
כתובת מלאה
בית ספר מנדל, האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים אודיטוריום ברברה מנדל, בניין מנדל, האוניברסיטה העברית קמפוס הר הצופים.
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה