< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון לספר: מה לעשות עכשיו (דב חנין ודני פילק) [ון ליר / ירושלים] 9.9.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9081817/

ערב עיון לכבוד ספרם של
דב חנין ודני פילק
מה לעשות עכשיו
יו"ר: ד"ר כפיר כהן לוסטיג
משתתפים: ד״ר דב חנין, פרופ' אורלי בנימין, עו"ד רעות כהן, פרופ' דני פילק
בספרם מה לעשות עכשיו שואלים דב חנין ודני פילק: האם בעת הזאת, בתקופה של משבר פוליטי, כלכלי ואקולוגי, אפשר לדבר על שינוי משמעותי לטובה? חנין ופילק משיבים על השאלה בחיוב, ומבקשים להסביר מדוע. הספר מנתח את העבר וההווה, ומציע מתווה ישים לעתיד הנראה לעין. הספר בוחן את התחזקות הימין הרדיקלי בימינו, את ההצלחות והכישלונות של הניסיונות הסוציאליסטיים בעבר, ואת התפיסות השונות בדבר שינוי חברתי. על רקע דיון זה, הספר בוחן כיווני פעולה ומדיניות אשר בכוחם לחולל שינויי עומק ולהוביל להגשמת חזון אלטרנטיבי לחברה הישראלית (הוצאת עליית הגג ומשכל, ידיעות ספרים, 2019).

האירוע יתקיים בין השעות 17:00-19:00

http://bit.ly/2yYB8Av

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה