< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב זיכרון והשקת תערוכה: ערב זיכרון לנינה פינטו-אבקסיס והשקת תערוכה שאצרה [הפתוחה / רעננה] 4.9.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9081815/

שלום רב, כולכם מוזמנים לאירוע זיכרון והוקרה לד"ר נינה פינטו-אבקסיס ז"ל, שנפטרה לפני כשלושה שבועות לאחר מאבק במחלה קשה. האירוע ייערך באוניברסיטה הפתוחה ברעננה, ויכלול גם השקה של תערוכה שאצרה.
ערב עיון לכבוד
ד"ר נינה פינטו-אבקסיס ז"ל
ופתיחת התערוכה
"עירוניים בטבע: ילדוּת, נערוּת, הורות"

♦ ♦ ♦

יום רביעי, ד באלול תשע"ט, 4 בספטמבר 2019
קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה
16:00 התכנסות וכיבוד

16:15 דברי פתיחה
פרופ' עדיה מנדלסון-מעוז, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' יגאל שוורץ, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב והוצאת כנרת, זמורה-ביתן
מר נעם סמל, מנכ"ל תיאטרון הקאמרי לשעבר

על התערוכה
פרופ' תמר הרמן, האוניברסיטה הפתוחה
היציאה אל הטבע כסמן תודעתי וחברתי

קטעים מהמופע התיאטרלי "סיפורים אינטימיים", נילי צרויה ומיכל ויינברג

17:20 מושב ראשון: מחקר
ד"ר ורד טוהר, אוניברסיטת בר-אילן
מתודולוגיות מחקר בעבודתה של ד"ר נינה פינטו-אבקסיס

ד"ר עמוס נוי, האוניברסיטה העברית בירושלים
כתיבה אינטימית: בין ספרות ופולקלור

17:50 הפסקה

18:00 מושב שני: ספרות ותיאטרון
ד"ר מעין הראל, האוניברסיטה הפתוחה
בבואות של חולי ב"מחר אני הולכת"

ד"ר מתן חרמוני, האוניברסיטה הפתוחה
לחיות מתוך שמחה; למות מתוך כוח – על שני ספרי הפרוזה של נינה

ד"ר נפתלי שם-טוב, האוניברסיטה הפתוחה
סיפורים אינטימיים על הבמה

קטעים מהמופע התיאטרלי "סיפורים אינטימיים", נילי צרויה ומיכל ויינברג

19:00 דבר המשפחה, אתי הרם-פינטו

מנחה: אריה מרקו
סיום משוער בשעה 19:30

https://www.publicators.com/app/dms.asp?ms_id=23672

מפרסם ההודעה
אריה מרקו aryehm@openu.ac.il
כתובת מלאה
האוניברסיטה הפתוחה, דרך האוניברסיטה, רעננה, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה