< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שריינו את התאריך // כנס: לכבוד זכייתה של הפרופ' דבי ברנשטיין מהמחלקה לסוציולוגיה בפרס ישראל [אונ חיפה] 2.12.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9081314/

החוג לסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה שמח להודיע על כנס לכבוד זכייתה של חברתנו הפרופ' דבי ברנשטיין בפרס ישראל. הכנס יערך באוניברסיטת חיפה, אולם 101 בבניין בית הסטודנט, ב-2.12.2019 בין השעות 16:00 ל-18:30.

הזמנה הכוללת את תוכן הכנס ושמות הדוברים תשלח במחצית ספטמבר.

כולכם מוזמנים!

בברכה,

אסף דר

ראש החוג לסוציולוגיה, אוניברסיטת חיפה

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
כתובת מלאה
אוניברסיטת חיפה, חיפה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה