< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

חדשות, שיתוף הקהילה ועוד // מדחייה לפרסום: סיפור ההצלחה של פרופ' מוטי זלקין (פרסומת)

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9080914-2/

מדחייה לפרסום: סיפור ההצלחה של פרופ' מוטי זלקין

"לפני כשנה עמד בפני אתגר שמעולם לא התמודדתי עמו קודם לכן", מספר פרופסור מוטי זלקין, היסטוריון מן הבולטים בתחומו המלמד וחוקר באוניברסיטת בן גוריון.

"אחרי תרגום הספר לאנגלית, המו"ל דרש עריכה מקיפה ומעמיקה של הטקסט." רק בתנאי זה יתקבל כתב היד לפרסום.

פרופ' זלקין פנה ל-Academic Language Experts.

הדרישות שהציב המו"ל היו גבוהות, והזמן היה קצר – אתגר של ממש.

קראו כאן על מלאכת עריכת כתב היד: https://he.aclang.com/success-story-motti-zalkin/

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה