< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: מעצבים אומה: שורשיה התרבותיים של הציונות (יצחק קונפורטי) [יד בן צבי / ירושלים] 2.9.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9080901/

מעצבים אומה: שורשיה התרבותיים של הציונות

ערב עיון לרגל צאת ספרו של יצחק קונפורטי

עיצוב אומה: המקורות התרבותיים של הציונות, 1948-1882

יום שני, ב' באלול תשע"ט, 2.9.19, בין השעות 20.00-18.00
יד יצחק בן-צבי, אבן גבירול 14, ירושלים

ברכות ד"ר אמנון רמון, המכון לחקר ארץ-ישראל וישובה יד יצחק בן-צבי

יו"ר – פרופ' שמואל פיינר, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' גדעון שמעוני, האוניברסיטה העברית בירושלים,
"עיצוב האומה" בהקשר תיאוריות של לאומיות

פרופ' אריה ספוזניק, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב,
בין מציאת עבר להמצאת הווה—עיצובה של תרבות עברית בארץ ישראל

פרופ' אביבה חלמיש, האוניברסיטה הפתוחה,
"היהודי החדש" והמורשת התרבותית הגלותית:
אפיקורוס או עם הארץ

ד"ר יצחק קונפורטי, אוניברסיטת בר-אילן, "תרבות, פוליטיקה ואוטופיה בראשית הציונות"

הכניסה ללא תשלום, בהרשמה מראש

https://www.ybz.org.il/?CategoryID=141&ArticleID=3050&Page=#.XUbEqY5vYdU

מפרסם ההודעה
שרי קרן אלמוג המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה machonei@ybz.org.il 02-5398855
כתובת מלאה
יד בן צבי, אבן גבירול 14, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה