< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: איפה הילדים? פרשת ילדי תימן בראיה היסטורית, משפטית ופוליטית [באר שבע] 13.5.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9080503/

המחלקה לפוליטיקה וממשל והמחלקה להיסטוריה של עם ישראל

מזמינות אתכם לכנס: לכבוד צאתם של הספרים:

  • טובה גמליאל ונתן שיפריס (עורכים), ילדים של הלב, הוצאת רסלינג והאגודה לטיפוח חברה ותרבות
  • נתן שיפריס,  ילדי הלך לאן?, הוצאת ספרי עליית הגג וידיעות ספרים

שיתקיים ביום שני 13 במאי 2019 באולם שרה תדמור, בניין 18 חדר 04, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

16:00 מושב ראשון: היבטים היסטוריים

יו"ר: ד"ר מנשה ענזי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מברך: פרופ' עמית שכטר, דיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה, אוניברסיטת בן-גוריון

מברך ופותח: פרופ' אמנון רז-קרקוצקין, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד"ר נתן שיפריס, אוניברסיטת חיפה: מרכזיות העדויות בעל-פה להבנת הפרשה

פרופ' אסתר מאיר-גליצנשטיין, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב: בין תימן לישראל: מ"מרבד הקסמים" לפרשת ילדי תימן

17:45-17:30 הפסקה

17:45 מושב שני: היבטים משפטיים, סוציולוגיים ורפואיים

יו"ר: פרופ' גיא בן-פורת, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

גב' נעמה קטיעי, עמותת עמר"ם: "אבל הממשלה איתכם" – האמנם? הישגי המאבק בשנים האחרונות, ולאן פנינו מועדות?

פרופ' בועז סנג'רו, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן והמכללה האקדמית ספיר: היעלמות ילדי העולים מתימן: מדו"ח ועדת ה"חקירה" הממלכתית למחקר של ד"ר נתן שיפריס

פרופ' דני פילק, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב: אתיקה רפואית ותפקיד צוותי רפואה בחשדות ל"היעלמות" תינוקות בישראל ובארגנטינה

https://in.bgu.ac.il/pages/events/Yemenite-Children.aspx

                               

מפרסם ההודעה
ד"ר מנשה ענזי אוניברסיטת בן-גוריון בנגב anzi@bgu.ac.il
כתובת מלאה
אולם שרה תדמור, בניין 18 חדר 04, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה