< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: הר הצופים והמודיעין: כניסת תוכנית "חבצלות" לאוניברסיטה העברית [ירושלים] 24.7.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9071113/

הר הצופים והמודיעין: כניסת תוכנית "חבצלות" לאוניברסיטה העברית

ערב דיון

דברי פתיחה: ד"ר אסף דוד

משתתפים: פרופ' יגיל לוי, פרופ' אורנה ששון-לוי, ד"ר הילה דיין, פרופ' ראובן עמיתי

מראשית שנת הלימודים תש"פ (אוקטובר 2019) תחל לפעול באוניברסיטה העברית בירושלים תוכנית "חבצלות" של אגף המודיעין בצה"ל. מדובר במהלך שנוי במחלוקת שמתקבל באקדמיה בתגובות מעורבות. הביקורת מופנית כנגד שילובה של תוכנית צבאית, שחניכיה אמונים על "דע את האויב", במרחב אזרחי ביקורתי, המשותף ליהודים ולערבים וחייב להכיל מגוון סתירות ורגישויות. בערב הדיון נבחן את הסוגיה מזוויות שונות, ונתמקד בשאלות עקרוניות הנוגעות ליחסי צבא–חברה בישראל.

האירוע יתחיל בשעה 18:30

http://bit.ly/30pbyjR

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה