< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב השקה: לֻזוּמִיַאת: התחייבויות וחובות מוּפָרִים [חיפה] 25.7.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9071111/

ברכות: פרופ' יהודה שנהב-שהרבני

מרצים: יונית נעמן, מוּנא אבּו בּכּר, ד"ר יונתן מנדל, ד"ר חנה עמית-כוכבי, לאה גלזמן

ערב השקה לקובץ השירה

לֻזוּמִיַאת: התחייבויות וחובות מוּפָרִים

אבו אלעלאא' אלמערי

תרגום: לאה גלזמן

סדרת מכתוב (הוצאת עולם חדש ומכון ון ליר)

"לֻזוּמִיַאת – לֻזוּם מַא לַא יַלְזַם", או "התחייבויות וחובות מוּפָרִים", הוא תרגום ראשון לעברית של מבחר מתוך מפעל השירה המתריס והנועז של אלמערי בן המאה העשירית, הכולל למעלה מאלף וחמש מאות שירים.

כמו כל התרגומים בסדרת מכתוב, גם תרגום זה נעשה בדיאלוג בין יהודים וערבים, חברות וחברי חוג המתרגמים במכון ון ליר. בצוות לֻזוּמִיַאת השתתפו: לאה גלזמן, מונא אבו בכר, צאלח עלי סואעד, איאד ברגותי, מועתז אבו סאלח, יונתן מנדל, יונית נעמן.

האירוע מתחיל בשעה 18:00

http://bit.ly/2RZjXYk

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
"חדרים – בית מורשה בריאלי", בית הספר הריאלי העברי בחיפה, רח' קריית ספר 25, חיפה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה