< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: תרומתן של מערכת הביטחון וצה"ל לבניית היכולת הטכנולוגית ומעמדה של מדינת ישראל כמעצמת הייטק כיום (יצחק בן ישראל) [תל אביב] 25.7.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9062627/

אגודת חוקרי צבא חברה בישראל מתכבדת להזמינך להרצאתו של פרופ' האלוף (במיל') יצחק בן ישראל

בנושא:
"תרומתן של מערכת הביטחון וצה"ל לבניית היכולת הטכנולוגית ומעמדה של מדינת ישראל כמעצמת הייטק כיום"

ביום חמישי 25 ביולי 2019 , באוניברסיטת תל אביב
בין השעות 18:00-20:00
בניין נפתלי, קומה 5, חדר 527

לו"ז:
17:45-18:00 התכנסות וכיבוד קל.
18:00-18:30 אסיפת חברי אגודת חוקרי צבא חברה בישראל, עדכונים על תחילת הערכות לכנס כנרת החמישי.
18:30-19:30 הרצאתו של פרופ' האלוף (במיל') יצחק בן ישראל.
19:30-20:00 דיון בין משתתפי הכנס.

ההשתתפות הינה ללא עלות, מצפים לראותכם.

מפרסם ההודעה
איתמר ריקובר אוניברסיטת בר אילן itamar.rickover@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בניין נפתלי, קומה 5, חדר 527
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה