< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: הכינוס ה-18 של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה: שוויון והוגנות בהקשרי רב לשוניות [תל אביב] 24.6.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9061819/

הכינוס ה- 18 של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה
אוניברסיטת תל אביב, 24.6.2019
"שוויון והוגנות בהקשרי רב לשוניות"

8:30 – הרשמה, קפה ועוגיות (בניין ווב, מבואה 001)

9:00-10:20 – מושבים מקבילים א'

10:20-10:35 – הפסקת קפה

10:35-11:00 – ברכות, פתיחת הכנס: איל זיסר, מוחמד אמארה, רוזלי סיטמן (ווב, אולם 001)

11:00-11:45 – הרצאת מליאה: עלית אולשטיין (יו"ר: מיכל טננבאום) (ווב, אולם 001)

הזדמנות שווה או הזדמנות נוספת: שאלה לשונית בחברה רב תרבותית

11:45-12:45 – מושב מליאה

בעקבות ספרו של רוביק רוזנטל – מדברים תנ"ך: מעמדה של שפת המקרא בעברית הישראלית, בהיבטים בלשניים, תרבותיים וחינוכיים

 (יו"ר: יאיר אור) (ווב, אולם 001)

אבירמה גולן: התלבטויות בתרגום ספרות ילדים לנוכח העברית התנ״כית

זלי גורביץ': מילות פרא במקרא: מפגשים של ילד עם הלשון התנ"כית

אילון גלעד: החסידה: בין מקרא ללשון ימינו

מגיב: רוביק רוזנטל

12:45-13:45 – ארוחת צהריים

13:45 – אסיפה כללית של חברי האגודה ובחירת יו"ר חדש

14:00-15:20 – מושבים מקבילים ב'

15:30-16:30– מושבים מקבילים ג'

16:30-16:50 – הפסקת קפה וכיבוד קל

16:50-18:10 – פאנל סיום

אי צדק ואי שוויון לשוני (יו"ר: מיכל שוסטר) (ווב, אולם 001)

דורון שגיא: פרויקט אתג"ר – סטודנטים לרפואה מגשרים על פערים בין השפה הרפואית לשפת היום-יום

ננה בר: עידן האמנה: מה נשתנה? מהזכות לשפת הסימנים ועד ייצוג הולם

אונה שגב: איפה את? שוויון מגדרי בשילוט עירוני רשמי

מיכל שוסטר: חיים ומוות ביד הלשון – הנגשה לשונית של ההליך הפלילי בישראל

18:10 – דיון פתוח עם הקהל

18:30 – שיח פתוח על יין וקפה

קישור לתכנית המלאה

מפרסם ההודעה
אורלי חיים haimorly1@gmail.com
כתובת מלאה
בניין ווב, אוניברסיטת תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה