אירוע // כנס: מג'אהליה לאיסלאם [ירושלים] 1-4.7.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9061817/

Monday–Thursday, July 1–4, 2019
at The Israel Academy of Sciences and Humanities
Albert Einstein Square, 43 Jabotinsky St., Jerusalem

Monday, July 1

9.30 Gathering and Opening Remarks

10.00 Session I
Chair: Ella Landau-Tasseron
The Hebrew University of Jerusalem
Christian Robin
Centre National de la Recherche Scientifique
Christians in Najrān
Ahmad al-Jallad Ohio State University
Revisiting the Meaning and Purpose of the Basmala in Light of New Epigraphic Evidence

11.30 Coffee break

12.00 Session II
Chair: Robert Hoyland New York University
Brannon Wheeler United States Naval Academy
Ritual Hunting and Wild Sacrifices: The Pagan Origins of the Pre-Islamic Abraham Cult in Arabia
Guy Ron Gilboa Freie Universität Berlin
Shaddād ibn ʿĀd: The Fate of a Legendary King

13.30 Lunch break

14.30 Session III
Special Session in Memory of Israel Friedländer 1876–1920
Chair: Etan Kohlberg Academy Member; The Hebrew
University of Jerusalem
Meir Bar Asher The Hebrew University of Jerusalem
Israel Friedländer’s Contribution to Shīʿī and Judaeo-Arabic Studies
Simon Hopkins Academy Member; The Hebrew University
of Jerusalem
Israel Friedländer and the Study of Judaeo-Arabic
Daniel de Smet Centre National de la Recherche
Scientifique
The Debate about the Delegation of Divine Powers (Tafwīḍ ) in Kūfa During the First Centuries of Islam

16.15 Coffee break

16.30 Chair: Etan Kohlberg
Mushegh Asatryan University of Calgary
How to Read (Muslim) Heresiology? Abu Ḥātim al-Rāzī and his Classification of Muslim Sects
Zeev Maghen Bar-Ilan University
Jews for ʿAlī: Rabbinic Support for the Waṣī in Majlisī›s Biḥār Al-Anwār

Tuesday, July 2

9.30 Session IV
Chair: Ali Hussein
University of Haifa
Maxim Yosefi University of Göttingen
The Arabic Panegyric from Jāhiliyya to Islam: From Tribal Practice to Court
Ritual
Hannelies Koloska The Hebrew University of Jerusalem
Ships in the Desert? Literary Aspects of Material Culture in the Qur’ān

11.00 Coffee break

11.30 Session V
Chair: Albert Arazi
The Hebrew University of Jerusalem
Iyas Nasser Freie Universität Berlin
A Functional View of Love Poetry in Classical Arabic Literature
Ali Hussein University of Haifa
Expiatory Humor in a Pre-Islamic Poem by ʿIlbāʾ b. Arqam

13.00 Lunch break

14.00 Session VI
Chair: Ahmad al-Jallad
Ohio State University
Robert Hoyland New York University
and Hannah Cotton-Paltiel The Hebrew University of Jerusalem
P. Nessana 56: An Example of Unconditional Manumission Tasyīb?
Ersilia Francesca Università di Napoli
“L’Orientale” Punishment for Fornication in Early Islam
Luke Yarbrough University of
California, Los Angeles
The Geographical Origins and Early Transmission of Shurūṭ ʿ Umar

Wednesday, July 3

9.30 Session VII
Chair: Shaul Shaked Academy Member;
The Hebrew University of Jerusalem
Sara Sviri The Hebrew University of Jerusalem
Facing Hostility in Transoxania: Al-Ḥakīm al-Tirmidhī and Muhammad b.
al-Faḍl
Adam Silverstein Bar-Ilan University
The Samaritans and Early Islamic Ideas
Albert de Jong Leiden University
Zoroastrianism and the Three Judaisms

11.45 Coffee break

12.15 Session VIII
Chair: Amikam Elad
The Hebrew University of Jerusalem
Milka Levi-Rubin independent scholar
How Did Arabic Prevail in the Melkite Church of Jerusalem?
Roy Vilozny University of Haifa
The Book of Foods: A Third/Ninth Century Shī ī Guide to Eating

13.45 Lunch break

14.45 Session IX
Chair: Reuven Amitai
The Hebrew University of Jerusalem
Amikam Elad The Hebrew University of Jerusalem
The Markets of Jerusalem after the Arab Conquest in Light of an Early
Muslim Tradition
Gideon Avni Israel Antiquities Authority and the Hebrew University
of Jerusalem
The Markets of Jerusalem in the Early Muslim Period and the Creation
of a New Urban Zoning – the Archaeological Evidence
Tawfiq Da adli The Hebrew University of Jerusalem
The Architectural Development of Maqām al-Nabī Mūsā

Thursday, July 4

9.30 Session X
Chair: Luke Yarbrough
University of California, Los Angeles
Koby Yosef Bar-Ilan University
Reports on al-Shāfi ī and Egypt’s Place on the Scholarly Map During the First
Half of the Third/Ninth Century
Krisztina Szilágyi University of Cambridge
Antar among the Unbelievers: Materials on Sīrat ‘Antar in Christian
and Jewish Manuscripts

11.00 Coffee break

11.30 Session XI
Chair: Krisztina Szilágyi
University of Cambridge
Pavel Pavlovitch Sofia University St. Kliment Ohridski
Inna hādhā al-ʿilma la-dīnun fa-’nẓurū ʿamman taʾkhudhūnahu
Transmission of Knowledge and the Tyranny of the Lofty Isnād
Christian Lange University of Utrecht
“What No Eye Has Seen and No Ear Has Heard”: Toward a Sensory History
of Early Islam

13.00 Lunch break
.
On-street parking is available near the Academy.

http://www.academy.ac.il/Index/Entry.aspx?nodeId=741&entryId=21004

מפרסם ההודעה
זיוה דקל ziva@academy.ac.il
כתובת מלאה
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה