< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: סימפוזיון תלמידי מחקר - "הותר לפרסום" : צנזורה וחופש בתרבות החזותית [באר שבע] 20.6.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9061416/

10:00 ברכות

10:15 מושב ראשון: האסתטי, התיאולוגי והפוליטי: מפגשים ונתקים בין הקטגוריות. יו"ר רוני צורף, המחלקה לאמנויות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
* יונתן אמיר, המחלקה לאמנויות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. והתבוססתם בחירותכם: גאולה מתוך זחילה בעבודותיו של אסי משולם
* מאשה גולדין, החוג לתולדות האמנות, אוניברסיטת תל-אביב. לצנזר את גופו של ישוע: בתי-סקרמנט כאמצעים לניהול הגישה לאויכריסטה במרחב דובר הגרמנית בימי הביניים המאוחרים
* אריאלה שמשון, המחלקה לאמנויות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. מי הופך את הערום לפורנוגרפיה: "חילול הקודש" ו"פיתוי מיני" ביצירות של נטליה גונצ'רובה

11:45 חלוקת תעודות הצטיינות ופרסים מטעם דליה ויוסי פרשקר

12:00-13:00 הפסקת צהרים

13:00 מושב שני: בין צנזורה לקנוניזציה: קיבוע, פיתוח ומשטור שדה האמנות. יו"ר רפאלה צרפתי, המחלקה לאמנויות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
* אריאלה מנקר, המחלקה לאמנויות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. הבדלה כאקט מצנזר: קניין רוחני כמבנה כוח המדיר אמנות ממרחבים קאנונים
* חמדת כסלו, החוג לתולדות האמנות, אוניברסיטת תל-אביב. המזרקה של דושאן: צנזורה מתוכננת מראש
* גלית אוה סמיט, המחלקה לאמנויות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. מוניטין, צנזורה ויחסי כוח: התמודדותן של מנהלות העיזבון של דיאן ארבוס עם השיח הפרשני אודות האמנית

14:30-15:00 הפסקת קפה

15:00 מושב שלישי: אקטיביזם, מחאה והתגייסות: פרקטיקות של התנגדות באמצעים חזותיים.
יו"ר שירה גוטליב, המחלקה לאמנויות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
* ליאור בן-ניסן, החוג לתולדות האמנות, האוניברסיטה העברית בירושלים. מה בין צנזורה לדמיון? בעקבות תצלום "קו 300"
* קרן גולדברג, החוג לתולדות האמנות, האוניברסיטה העברית בירושלים. אמנות תחת הסוואה: אישור חתרני הזדהות עודפת כטקטיקות נגד צנזורה
* לונה גולדברג, בית הספר של מכון האמנות של שיקגו. Protest and Visibility: Resisting Through the Art of Erasure

16:30-17:00 הפסקת קפה

17:00 הרצאת אורח: יו"ר נועה אברון-ברק, המחלקה לאמנויות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
* ד"ר נועה רועי, המחלקה לחקר תרבות וספרות, אוניברסיטת אמסטרדם. Flag Fever: Sacred Icons of Art and Nation

מפרסם ההודעה
שירה גוטליב shira.go@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע, בית הסטודנט (בניין 70), אולם רותם
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה