< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: מיעדי החינוך לכיתת הלימוד - יום עיון של היוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך [ירושלים] 27.6.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9061111/

8:40-8:00 התכנסות ורישום

 • 9:00-8:40 ברכות:
 • פרופ’ נילי כהן, נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
 • פרופ’ מנחם יערי, יו”ר ועדת ההיגוי של היוזמה
 • ד”ר תמי חלמיש אייזנמן, מנהלת היוזמה
 • פתיחה: פרופ’ ענת זוהר, האוניברסיטה העברית

 

10:40-9:00 מושב ראשון: מה ללמד במאה ה-21? יו”ר פרופ’ דב שגיא, מכון ויצמן

 • ממטרות החינוך לתכנון לימודים במאה ה-21, ד”ר טל גלעד, האוניברסיטה העברית
 • ידע, מיומנויות ותוכנית הלימודים העתידית במדינת ישראל, פרופ’ ענת זוהר, האוניברסיטה העברית
 • קריטריונים לבניית תוכנית לימודים במקצועות הלימוד , פרופ’ אברהם הרכבי, מכון ויצמן
 • עקרונות לתכנון לימודים בין-תחומיים , גב’ מיכל רינות, מכללת שנקר

דיון ושאלות מהקהל

 

12:40-11:00, מושב שני: עקרונות לתכנון לימודים במאה ה-21 ,יו”ר: פרופ’ מנחם פיש, אוניברסיטת תל אביב

 • משרד החינוך מתכונן ל-2030: תכנון, עשייה ושאלות לעתיד, ד”ר מירי שליסל, יו”ר המזכירות הפדגוגית, ד”ר מיכל טביביאן, ראשת אגף בכיר תכנון ואסטרטגיה

OECD 2030 Project (הרצאה באנגלית), פרופ’ מיהו טגומה, אנליסטית בכירה ב-OECD •

 • דיון ושאלות מהקהל

 

14:30-13:25 מושב שלישי: תשתיות לחינוך במאה ה-21, יו”ר: פרופ’ ג’האד אל סאנע, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 • שפת אם כמיומנות תשתית ותחום יסוד, פרופ’ דורית רביד, אוניברסיטת תל אביב
 • שימוש בחומרי לימוד דיגיטליים בבתי הספר , ד”ר שרית ברזלי, אוניברסיטת חיפה
 • חומרי לימוד דיגיטליים בישראל: נקודות מבט שונות, פרטים יפורסמו בהמשך

 

16:00-14:50 מהלכה למעשה – איך יכולות ההמלצות להתממש בשטח: פאנל בהשתתפות חוקרים, אנשי מטה ואנשי שטח

משתתפי הפאנל:

 • מוטי טאובין, ראש אגף א’ אסטרטגיה באגף בכיר לתכנון ואסטרטגיה;
 • גב’ שירין חאפי, מנהלת בית הספר הערבי התיכון להנדסה ולמדעים – אורט לוד;
 • גב’ שירלי רימון ברכה, מנהלת אגף החינוך בעיריית תל אביב-יפו;
 • ד”ר איתי אשר, המדען הראשי במשרד החינוך;
 • פרופ’ מיהו טגומה, אנליסטית בכירה ב-OECD;
 • פרופ’ ענת זוהר, האוניברסיטה העברית

סיכום ותובנות, פרופ’ ענת זוהר, האוניברסיטה העברית

 

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך מותנית בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל

לפרטים Hayozma.projects@academy.ac.il

 

חניה מוסדרת ברחובות הסמוכים

הכנס ילווה בתרגום סימולטני לערבית ולעברית

https://bit.ly/2MEhl30

יום העיון בעברית, למעט הרצאה אחת. במהלך יום העיון יהיה תרגום סימולטני לעברית, עברית וערבית.

Message publisher
אילה ולודבסקי - יובל ניו מדיה והנגשת תוכן היזמה למחקר יישומי בחינוך | האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים טל. 02-6221582 פקס. 02-6240814 ת.ד. 4040, ירושלים 9104001 דוא"ל ayala.education@academy.ac.il
Full address
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added