< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: משפחה ויחסים חוצי גבולות: יום עיון לרגל פרישתה של פרופ' סילביה פוגל ביז'אוי [רמת גן] 20.6.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9060802/

יום עיון לרגל פרישתה של פרופ' סילביה פוגל ביז'אוי מתפקידה כיושבת ראש קהילת משפחה.

בשנת 2009 יסדה פרופ' פוגל ביז'אוי את קהילת משפחה של האגודה הסוציולוגית הישראלית. לאחר עשור של פעילות ענפה, שיתופי פעולה מגוונים, פרסום אסופות מאמרים וגליונות מיוחדים, ועשרות מושבים, אירועים וימי עיון, פורשת פרופ' פוגל ביז'אוי מתפקידה כיושבת ראש קהילת משפחה של האגודה הסוציולוגית הישראלית.

יום העיון יקיים ביום חמישי, 20.6.2019 בין השעות 17:00-14:00, בחדר סמינרים, בניין 213, אוניברסיטת בר אילן.

ברכות: יושבות ראש קהילת משפחה: פרופ' אורלי בנימין וד"ר עינת לביא

14:15-15:15 מושב ראשון

מעמד האשה המוסלמית: בין משפחת המוצא ליחסי הנישואים – ד"ר לילה עבד רבו

נשים יהודיות ישראליות וגברים פלסטינים בשטחי הגדה – זוגיות בצל מאבק מתמיד – גב' נטלי ברוך

משפחות מעורבות של יהודים רוסים בהקשר חברתי משתנה: בברה"מ לשעבר ובישראל – ד"ר אנה פרשיצקי

15:30-16:30 מושב שני

להכיר את הלא מוכר: משפחות מעורבות אתנית-לאומית בישראל – ד"ר מהא כרכבי סבאח

"משפחה ישראלית": תפקידם של יחסי הגדר בחציית גבולות מעמדיים ואתניים – ד"ר סיגל נגר רון

דעיכתה של חזקת הגיל הרך במשפט הישראלי: תפקידם של עורכי הדין – פרופ' צבי טריגר

16:00-17:00 דיון וסיכום מאת פרופ' סילביה פוגל ביז'אוי, המכללה האקדמית, רמת גן

 

https://bit.ly/2Z6sYkH

מפרסם ההודעה
עינת לחובר einatl@mail.sapir.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת בר אילן, חדר סמינרים, בנין 213
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה