< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: יום עיון לכבוד פרופ' משה בר-אשר בהגיעו לגבורות [ירושלים] 24.6.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9060801/

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

מתכבדת להזמינכם ליום עיון

לכבוד

פרופ' משה בר-אשר בהגיעו לגבורות

ביום שני, כ"א בסיוון תשע"ט, 24 ביוני 2019, בשעה 12:45

בבית האקדמיה, כיכר אלברט איינשטיין, רחוב ז'בוטינסקי 43, ירושלים

התכנסות בשעה 12:15

 

14:45-12:45 מושב ראשון: מדעי היהדות

יושב ראש: עמנואל טוב, חבר האקדמיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

שרה יפת, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרשנות המקרא כביטוי להסתגלות חברתית ותרבותית: פירוש לשיר השירים כמקרה לדוגמה

מנחם כהנא, האוניברסיטה העברית בירושלים

'תיקון העולם' במשנה ובתוספתא

אברהם גרוסמן, חבר האקדמיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

חלקו של רש"י בפולמוס בין היהודים לנוצרים

משה אידל, חבר האקדמיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

חוכמת צירוף האותיות

 

16:45-15:15 מושב שני: לשון חכמים ולשון הדורות

יושב ראש: שמחה קוגוט, האוניברסיטה העברית בירושלים והאקדמיה ללשון העברית

אליצור בר-אשר סיגל, האוניברסיטה העברית בירושלים

ההיסטוריה של הצורות 'אילולי' ו'אלמלי': דיאכרוניה סמנטית וגלגולי מסורות

דורון יעקב, האוניברסיטה העברית בירושלים והאקדמיה ללשון העברית

מסורת תימן הקדומה של לשון חז"ל – מקורות וייחודים

אריאל שוה, האוניברסיטה העברית בירושלים והאקדמיה ללשון העברית

'בתמיה' ו'פרק': עיון בשני מונחי פיסוק מלשונו של רש"י

 

19:00-17:15 מושב שלישי: מסורות העברית ולשונות היהודים

יושב ראש: אילן אלדר, אוניברסיטת חיפה והאקדמיה ללשון העברית

יהודית הנשקה, אוניברסיטת חיפה והאקדמיה ללשון העברית

מסורות העברית והערבית היהודית הניבטות מן העברית בת זמננו

חיים כהן, אוניברסיטת תל אביב, עורך המילון ההיסטורי ללשון העברית

הכרעות בדקדוק לשון התפילה שלא על פי דקדוק

אהרן ממן, האוניברסיטה העברית בירושלים, סגן נשיא האקדמיה ללשון העברית

מבט חדש על לשונות היהודים

פרופ' משה בר-אשר, חבר האקדמיה, האוניברסיטה העברית בירושלים ונשיא האקדמיה ללשון העברית

דברי תגובה

 

הכניסה אינה בתשלום, אך נדרשת הרשמה באתר האקדמיה כאן

 

מפרסם ההודעה
זיוה דקל ziva@academy.ac.il
כתובת מלאה
בית האקדמיה למדעים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה