< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: אירוע לכבוד תרגום התנ"ך לאנגלית (רוברט אלטר) [ירושלים] 13.6.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9060603/

אירוע לכבוד תרגום התנ"ך של פרופ' רוברט אלטר (אוניברסיטת קליפורניה, ברקלי)

בתכנית:

דברי פתיחה: פרופ' אילנה פרדס, ראשת המרכז ללימודי הספרות

ברכות: פרופ' ישראל יובל, ראש אקדמי של בית ספר מנדל

מגיבים/ות:

פרופ' ויויאן ליסקה, אוניברסיטת אנטוורפן/האוניברסיטה העברית

ד"ר נפתלי משל, האוניברסיטה העברית,

ד"ר יוספה רז, אוניברסיטת חיפה

שיחה בין פרופ' רוברט אלטר ופרופ' יאיר זקוביץ

מפרסם ההודעה
מזכירות בית ספר מנדל האוניברסיטה העברית ירושלים msas@huji.ac.il
כתובת מלאה
האוניברסיטה העברית, הר הצופים, אודיטוריום ברברה מנדל, בניין מנדל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה