< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שולחן עגול: מינוי עבריין לשעבר לתפקיד שר [ירושלים] 18.6.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9060602/

המכון לחקר המשפט העברי שמח להזמינכם אל השולחן העגול השנתי המוקדש למשפט העברי בפסיקת בתי המשפט.

השנה יוקדש השולחן העגול לנושא: מינוי עבריין לשעבר לתפקיד שר, בעקבות בגץ 232/16 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' ראש ממשלת ישראל.

השולחן העגול יתקיים ביום שלישי, ט"ו בסיון תשע"ט, 18 ביוני 2019, חדר 405 בבית מאירסדורף, קמפוס הר הצופים

18:00 קבלת פנים

18:30 תחילת השולחן העגול

משתתפים:

פרופ' יואב דותן, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' דיוויד פלאטו, הפקולטה למשפטים והחוג למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים

עו"ד ירדנה קופ-יוסף, היחידה למשפט עברי, משרד המשפטים

ד"ר שוקי שגב, ביה"ס למשפטים, המכללה האקדמית נתניה.

https://law.huji.ac.il/event/%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9-%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-21?delta=0

מפרסם ההודעה
ד"ר בני פורת ראש המכון לחקר המשפט העברי הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים benny.porat@mail.huji.ac.il
כתובת מלאה
האוניברסיטה העברית, הר הצופים, בית מאירסדורף, חדר 405
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה