< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: בקש תורה: כנס בינלאומי בחקר המקרא לכבוד פרופ' אוריאל סימון [רמת גן] 12-13.6.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9060601/

אוניברסיטת בר־אילן המחלקה לתנ״ך ע"ש זלמן שמיר הקתדרה לתנ"ך ע"ש הרב נורוק ז"ל המרכז לחקר האישה ביהדות ע"ש פניה גוטספלד הלר

המרכז לחברה, תרבות וחינוך במורשת יהדות ספרד ע״ש אהרן ורחל דהאן

בַּקֵּש תּוֹרָה: כנס בין-לאומי בחקר המקרא ובפרשנותו לכבוד פרופ' אוריאל סימון

ט'-י' בסיוון התשע"ט, 12 – 13 ביוני 2019

הכנס יתקיים באוניברסיטת בר-אילן

 

יום רביעי ט' בסיוון 12.06.19 אולם פלדמן (בניין 301)

17:30 – 19:15 מושב פתיחה: סיפור מקראי

יו"ר: שמעון אוחיון

דברי פתיחה

פרופ' ירון הראל, דקן הפקולטה למדעי היהדות

Vrmtu,

Karolien Vermeulen, Keeping the Story on Track: The Place of God in the Jonah Narrative

יאירה אמית, מקומו של ישמעאל במחזור סיפורי אברהם

איוב ג'ינדו, האם מחקרו של קויפמן "תולדות האמונה הישראלית" הוא מפעל ׳יהודי׳?

19:15 תכנית אמנותית

להקת מיתרי דוד

פיוטים ותפילות ווקאליות סוחפים שנאספו ממגוון תפוצות ישראל

 

יום חמישי, י' בסיוון 13.06 אולם מינץ (בניין 404)

09:00 – 09:30 התכנסות וכיבוד קל

09:30 – 09:45 מושב ראשון: סיפור מקראי

יו"ר: יהונתן יעקבס, אוניברסיטת בר-אילן

ברכות

אמנון אלבק, סגן הרקטור

מיכאל אביעוז, ראש המחלקה לתנ"ך

הרצאות

עמוס פריש, סיומה של מגילת רות

יוני גרוסמן, סיום מדומה והקדשת משה בסנה

משה גרסיאל, הופעתה של האישה החכמה מתקוע לפני דוד המלך: הנסתר והנגלה בסיפור

אמנון שפירא, הסיפור המקראי – במה לתיאור מתמשך של 'נסיגת אלוהים מן ההיסטוריה' – לטובת האדם

11:45 – 12:00 הפסקה

12:00 –13:30 מושב שני: נשים במקרא ופרשנות פמיניסטית למקרא

יו"ר: טובה פורטי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אד גרינשטיין, פרשנות פמיניסטית למקרא – פשט או דרש?

יעל שמש, "וְכַאֲשֶׁר אָבַדְתִּי אָבָדְתִּי": סיפורה של השליחה-המצילה אסתר

עדי מרילי, התקשורת בין נשים לאלוהות וייחודיותו של סיפור חנה (שמ״א א)

13:30 – 14:30 הפסקת צהריים

14:30 – 16:00 מושב שלישי: פרשנות המקרא (א)

יו"ר: דוד גלעד, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אריק לווי, ביקורתו של ר' אלעזר אשכנזי על פירוש רש"י לתורה ומקומו של הפילוסוף במרחב הציבורי

מישל-הדסה לוין, Ramban’s Literary Approach to the Poetic Efficacy of Biblical Metaphor and Simile

אליעזר שלוסברג, פרשנות קראית במדרשי תימן

16:15 – 17:45 מושב רביעי: פרשנות המקרא (ב')

יו"ר: שמואל ורגון, אוניברסיטת בר-אילן

נחם אילן, מאפיינים צופיים בחזונות יעקב בפירוש ראב"ם [=ר' אברהם בן רמב"ם] לבראשית

תמימה דוידוביץ, דרכם של רש"י וראב"ע בפירושיהם למגילת רות

אהרן מונדשיין, ראב"ע שלי – אברהם אבן עזרא במבט אישי

17:45 –18:30 מושב מסכם – מחווה לפרופ' סימון

יו"ר: מיכאל אביעוז, ראש המחלקה לתנ"ך

https://www1.biu.ac.il//File/news/file_biu_19_05_27_9_02.pdf

מפרסם ההודעה
מרכז דהאן dahan.center@mail.biu.ac.il 03-5317959
כתובת מלאה
אוניברסיטת בר-אילן, אולם מינץ בניין 404
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה