< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: אתגרים והזדמנויות בחקר ההיסטוריה של ילדים באיראן המודרנית [ירושלים] 19.6.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9060508/

סמינר מחלקתי

החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון

בשיתוף עם המרכז לחקר האסלאם על שם נחמיה לבציון

 

מזמין אתכם להרצאתה של

ד"ר סיון בלסלב, החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית

אתגרים והזדמנויות בחקר ההיסטוריה של ילדים באיראן המודרנית

 

מגיב: פרופ' אייל ג'יניאו, החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית

 

ביום רביעי, ה-19 ביוני 2019

בשעות 16:00-14:30

מפרסם ההודעה
ליאת קוזמא liat.kozma@mail.huji.ac.il
כתובת מלאה
האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים, בנין מאירסדורף, חדר 502
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה