< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: כלכלת ישראל (יוסף זעירא) [ירושלים] 26.6.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9060507/

כלכלת ישראל

ערב דיון לכבוד ספרו של יוסף זעירא

יו"ר: ד"ר כפיר כהן לוסטיג

משתתפים: ניצה (קלינר) קסיר, פרופ' מומי דהן, ד"ר דב חנין, מגיב: פרופ' יוסף זעירא

פרופ' זעירא מגולל בספרו את סיפורה המרתק של כלכלת ישראל, על הישגיה המרשימים ועל הסוגיות שטרם באו על פתרונן. בעזרת שילוב בין נתונים כלכליים לבין תיאוריה כלכלית עדכנית הוא שואף לעמוד על ייחודיותה של הכלכלה הישראלית. הספר מציג ממצאים חשובים ועולות ממנו תובנות חדשות רבות בתחומי הצמיחה הכלכלית, המדיניות התקציבית והמוניטרית, מאזן התשלומים ועוד. במוקדו ניצבות שתי הבחנות מרכזיות: האחת היא ההשפעה הרחבה של הסכסוך הישראלי–ערבי על כל תחומי הכלכלה – על פי חישוב ראשוני המוצג בספר עלות הסכסוך מגיעה ליותר משלושים אחוזים מההכנסה הלאומית. האחרת היא האי-שוויון הכלכלי העמוק בישראל, מן הגבוהים בארצות המפותחות, והחפיפה בינו ובין פערים לאומיים ועדתיים. (ידיעות ספרים, ספרי עליית הגג, 2018)

http://bit.ly/2EPoiIt

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה