< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון לספר: המדריך לייעוץ והתערבות מגדרית בארגונים (הדס בן אליהו וזאב לרר) [ירושלים] 20.6.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9060315/

המדריך לייעוץ והתערבות מגדרית בארגונים
ערב דיון לכבוד המדריך של
הדס בן אליהו וזאב לרר
מיקום האירוע: בניין נפתלי, אולם 001, אוניברסיטת תל אביב

ברכות: פרופ' חנה הרצוג
דברי פתיחה: רומי שפירא
מרצים: הדס בן אליהו, ד"ר זאב לרר
משתתפים: פרופ' דפנה הקר, מרב מיכאלי, עו"ד מרים כבהא

המדריך לייעוץ והתערבות מגדרית בארגונים, שראה אור ב-2018 בהוצאת מכון ון ליר, הוא ראשון מסוגו ומטרתו לספק ארגז כלים מקצועי לגברים ולנשים הפועלות כסוכנות לשינוי מגדרי בארגונים מודרניים, בין באופן פורמלי (ממונות, יועצות ואחראיות בנושאי שוויון הזדמנויות ומגדר) ובין באופן לא פורמלי – כפמיניסטיות השואפות לקדם שינוי בארגון או בשדה המוסדי שלהן. המדריך מבוסס על ההבנה שקידום שוויון מגדרי בארגון הוא תהליך של ייצוג, הכרה ומתן משקל וכוח לנקודת המבט של נשים על פרקטיקות ארגוניות. קיומן של פרקטיקות ארגוניות בעלות השלכות מגדריות מדירות מתאפשר בשל הדרת נקודת המבט של נשים מתהליכי התכנון וקבלת ההחלטות אשר מעצבים את המציאות היומיומית בארגונים. מכאן, שהמסע הארוך של שינוי מגדרי בארגונים הוא גם מסעה של נקודת המבט של הנשים העובדות בארגון – משולי הקשב הארגוני אל ליבם של מוקדי הכוח וזירות ההכרעה של הארגון. כיצד אפשר לנהל את המסע הזה ולהתנהל בו?
המדריך לייעוץ והתערבות מגדרית בארגונים מבוסס על מחקר וניסיון מעשי רב-שנים. המדריך מציע ארגז כלים עשיר הכולל ידע, אסטרטגיות פעולה מעשיות והתערבויות ארגוניות לקידום שוויון והוגנות מגדרית בארגונים: מתהליך הגיוס של כוח אדם ועד סידורי העבודה, מתהליכי הסללה ועד למניעת הטרדה מינית, מאופני תגמול ועד למנהיגות בארגון.

האירוע מתחיל בשעה 17:00

http://bit.ly/2KjLhih

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
בניין נפתלי, אולם 001, אוניברסיטת תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה