< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: תעלומת הקיבוץ: ערכים שוויוניים בחברה קפיטליסטית (רן אברמיצקי) [תל אביב] 5.6.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9060303/

THE MYSTERY OF THE KIBBUTZ. Egalitarian Principles in a Capitalist World Princeton University Press (2018)

יום רביעי 5 ביוני, 2019 ,18:00

הקיבוץ הוא ניסוי חברתי חשוב בשוויון ושיתוף שמאתגר את התאוריה הכלכלית  המקובלת. בספרו ״תעלומת הקיבוץ: ערכים שוויוניים בחברה קפיטליסטית״ (בהוצאת אוניברסיטת פרינסטון) רן חוקר את ההיגיון הכלכלי מאחורי עלייתה ודעיכתה של התנועה הקיבוצית. בעולם שבו אי השוויון עולה והאחוזון העליון מחזיק בחלק עצום מהעושר הכלכלי, מדינות רבות מנסות למצוא דרכים להורדת אי השוויון. הספר מסביר מה ניתן ללמוד מהקיבוצים על איך ליצור חברה שוויונית יותר, ומהם התנאים הנדרשים כדי שחברה כזו תשגשג. ההרצאה תשלב סיפורים אישיים עם תיאור ממצאי המחקר שמבוסס על נתונים שרן אסף על הקיבוצים וחבריהם מהקמתם ועד היום.

דברי פתיחה:
פרופ’ חנוך דגן, מנהל מרכז אדמונד י’ ספרא לאתיקה, אוניברסיטת תל אביב
פרופ’ רון חריס, משפטים, אוניברסיטת תל אביב
הצגת הספר:
פרופ’ רן אברמיצקי, כלכלה, אוניברסיטת סטנפורד
מגיבים:
פרופ׳ אליעזר בן רפאל,  ‪סוציולוגיה ‪ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
ד״ר אביטל מרגלית, משפטים, מכללת ספיר
פרופ׳ נתן זוסמן, כלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים

קישור לאירוע

Message publisher
דרור גולדברג מזכיר האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית secretary@eha-israel.org
Full address
חדר כנסים ע"ש אדוארד וסוניה קוסוי (חדר 307) הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל אביב
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added