< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: המהפכה הימית - אחיזת היישוב היהודי בים ובחופי ארץ-ישראל 1948-1917 (קובי כהן הטב) [ירושלים] 3.6.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9052929/

יום שני, כ"ט באייר תשע"ט, 3.6.19, בין השעות  20.00-18.00

ברכות – יעקב יניב, מנכ"ל יד יצחק בן-צבי

יו"ר – פרופ' ריכב (בוני) רובין, ראש  המכון לחקר ארץ-ישראל ויישובה

פרופ' גור אלרואי, אוניברסיטת חיפה –  סיפור הפלגתה של האניה טרנטו לארץ ישראל, חשון 1922

פרופ' לילך רוזנברג-פרידמן, אוניברסיטת בר-אילן – הציונות והים מהזווית הנשית: דיון בפועלן וזהותן של נשות היישוב בהעפלה

תא"ל (מיל')פרופ' שאול חורב, אוניברסיטת חיפה, מרכיב הים בחוסנה של ישראל וביטחונה

פרופ' קובי כהן-הטב, אוניברסיטת בר-אילן, מן השוליים אל המרכז: תהליך התגברות האחיזה הציונית בחופי הארץ

כניסה ללא תשלום, בהרשמה מראש. 02-5398822  had@ybz.org.il

במהלך הערב יימכר הספר במחיר השקה

מפרסם ההודעה
שרי קרן אלמוג המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה machonei@ybz.org.il 02-5398855
כתובת מלאה
יד בן צבי, אבן גבירול 14, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה