< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: השביתה: משפט הסטוריה ופוליטיקה [רעננה] 5.6.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9052922/

יום רביעי, ב בסיון תשע”ט, 5 ביוני 2019

ערב עיון לכבוד השקת הספר על השביתה מאת ד”ר לילך ליטור

הוצאת האוניברסיטה הפתוחה

השביתה: משפט, היסטוריה ופוליטיקה

 

קריית האוניברסיטה הפתוחה ע”ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה

(הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום, על בסיס מקום פנוי)

 

מנחה: עו”ד טל שרון, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה

16:30 התכנסות וכיבוד קל

16:45 ברכות: פרופ’ יגיל לוי, ראש התוכנית לתואר שני במדיניות ציבורית, האוניברסיטה הפתוחה

17:00 מושב ראשון: הרצאות – זכות השביתה בעידן של תמורות

ד”ר לילך ליטור, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה

הצגת הספר: השביתה, משפט היסטוריה ופוליטיקה

השופט יגאל פליטמן, נשיא בית הדין לעבודה בדימוס: השביתה המעין פוליטית

פרופ’ יוסי דהאן, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן: זכות השביתה, סקירה תקשורתית של שביתות ובתי המשפט

פרופ’ אריאל בנדור, הפקולטה למשפטים ודיקן בית הספר ללימודים מתקדמים’ אוניברסיטת בר-אילן: תחולת המשפט המנהלי על יחסי עבודה ושביתות

18:00 מושב שני: רב שיח – השביתה בשירותים חיוניים

מנחה: פרופ’ אביעד בר-חיים, המחלקה לניהול וכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ’ הדרה בר מור, מכללת נתניה

ד”ר לילך לוריא, החוג ללימודי עבודה, אוניברסיטת תל אביב

עו”ד יחיאל שמיר, היועץ המשפטי של ההסתדרות

ד”ר עמי וטורי, מזכ”ל משותף כוח לעובדים

יובל רכלבסקי, לשעבר הממונה על השכר

סיום משוער בשעה 19:15

 

ההשתתפות ללא תשלום על בסיס הרשמה מראש כאן

Message publisher
דר לילך ליטור lilachlitor@gmail.com
Full address
האוניברסיטה הפתוחה, רחוב האוניברסיטה 1 רעננה
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added