< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: טקס הענקת פרס לורך לספר "ילדים בסדר גמור - ביוגרפיה דורית של ילידי הארץ 1955-1948" (חנה יבלונקה) [ירושלים] 11.6.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9052901/

ערב עיון לרגל הענקת פרס אריקה וד"ר נתנאל לורך

לספר בהיסטוריה של  מדינת ישראל לשנת תשע"ט

לפרופ' חנה יבלונקה על ספרה:

"ילדים בסדר גמור – ביוגרפיה דורית של ילידי הארץ 1955-1948"

ח' בסיון תשע"ט, 11.6.19, בין השעות 20.00-18.00

יד יצחק בן-צבי, אבן גבירול 14, ירושלים

ברכות:

פרופ' ריכב (בוני) רובין, ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן-צבי

עו"ד אמנון לורך, נציג המשפחה

הענקת הפרס לפרופ' חנה יבלונקה

רב-שיח של בני הדור הראשון של ילידי הארץ  (1955-1948)

משתתפים: פרופ' ריכב (בוני) רובין (יו"ר), ד"ר שלמה אלישר, פרופ' יורם עשת-אלקלעי, הסופרת גלילה רון-פדר, עו"ד קובי תור

פרופ' חנה יבלונקה, "פתאם קם אדם בבוקר ומגלה שהוא דור" – המסע המופלא של "ילדים בסדר גמור"

כניסה ללא תשלום, בהרשמה מראש. 02-5398822  had@ybz.org.il

קישור לאירוע ולהרשמה

מפרסם ההודעה
שרי קרן אלמוג המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה machonei@ybz.org.il 02-5398855
כתובת מלאה
יד בן צבי, אבן גבירול 14, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה