< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: תיירות התאבדות - הבנת ההיבטים המשפטיים, הפילוסופיים והסוציו-פוליטיים (דניאל שפרלינג) [תל אביב] 20.6.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9052525/

באירוע זה ידון ספרו החדש של ד"ר שפרלינג, העוסק בתיירות התאבדות בהבטים האתיים, המשפטיים והחברתיים שתופעה זו מעלה. הספר מציע מחקר מקיף, המספק תיאור עיוני רחב של התופעה ומסכם ממצאים של מחקר אמפירי הכולל ראיונות עם קובעי מדיניות ושחקנים הנוגעים לתופעה זו בשוויץ, גרמניה, צרפת, אנגליה ואיטליה. באירוע ישתתף מרצה אורח, שישא דברים בנוגע לעבירת הסיוע להתאבדות בגרמניה ולהשלכותיה של תופעה זו על החקיקה המקומית. כן יגיבו לטענות המרכזיות שבספר מומחה מתחום המשפט והחברה ומומחה נוסף מתחום מדע המדינה וההיבטים הפילוסופיים-פוליטיים של המוות.

להרשמה לחצו כאן.

מפרסם ההודעה
אמי רם minervaeol@tauex.tau.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בניין נפתלי (מדעי החברה), אולם 003
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה